Sökning: "väggskiva"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet väggskiva.

 1. 1. Dimensionerande egenskaper för korslimmade träskivor och val av hållfasthetsklasser för lameller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Fredrik Ström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I arbetet undersöktes det om KL-trä kan användas ännu mer effektivt än vad som är fallet idag genom sortering och utnyttjande av lamellerna med bäst mekaniska egenskaper i de delar av KL-träelementen där lamellegenskaperna har störst betydelse. Syftet med arbetet var att bidra till ökad kunskap om effektivt materialutnyttjande för skivor och plattor av KL-trä som används i bärande stommar till flerbostadshus. LÄS MER

 2. 2. Fackverksmodellering av en väggskiva : Med finita elementmetoden som underlag

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tuyen Le; Yuri Atanasov; [2018]
  Nyckelord :strut; tie; fackverksmodellering; fackverksmodell; finita; elementmetoden; väggskiva; beräkningsrapport; fackverk; finite; element; regioner; FEM;

  Sammanfattning : Fackverksmodellering (eng. strut-tie modeling) är en accepterad och rationell beräkningsmetod för betongkonstruktioner där vanlig balkteori inte kan appliceras. Det gäller områden för s.k. LÄS MER

 3. 3. JÄMFÖRELSESTUDIE AV BETONGKONSTRUKTIONER I EUROKOD OCH BKR

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Oghana Karli; LUNDSTRÖM CECILIA; AL-DOORI MUSTAFA; [2012]
  Nyckelord :Eurokod 2; Boverkets handbok om betongkonstruktioner; BBK 04; lastnedräkning; betongpelare; väggskiva av betong; genomstansning; betongbjälklag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Finita elementmetoden och handberäkningar : En jämförande studie av beräkningar på väggskivor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Daniel Thorsell; [2009]
  Nyckelord :finita elementmetoden; FEM; väggskivor;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka och jämföra två olika beräkningsmetoder när det kommer till beräkningar av väggskivor. Den ena beräkningsmetoden baserar sig på traditionella handberäkningar där anvisningarna i BBK 04 (Boverket 2004) och Betonghandbok Konstruktion (Lorentsen, Mogens, Cederwall, Krister& Östlund, Lars (red. LÄS MER