Sökning: "vägleda ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden vägleda ungdomar.

 1. 1. Samordning centralt vid skolövergång för ungdomar med autism : “Man har en vägledningsprocess med eleven och man har en vägledningsprocess med vårdnadshavare”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Joakim Blom; Agust Freiman; [2020]
  Nyckelord :Skolövergång; autism; studie- och yrkesvägledare; vägledning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur studie- och yrkesvägledare i Stockholmsområdet upplever hur processen och övergången för elever med autism som gör sitt gymnasieval går till. Vidare också om denna process leder till övervägda gymnasieval. LÄS MER

 2. 2. ”Kunskap är makt” : Vårdnadshavares uppfattningar om den sex- och samlevnadsundervisningen som deras ungdomar erhåller i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Eva Andersson; Natalie Ellemont; [2020]
  Nyckelord :Phenomenography; Sexual health education; School nurse; Youths; Guardians; Fenomenografi; Sex- och samlevnadsundervisning; Skolsköterska; Ungdom; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla barn har rätt till en god och jämlik sex-och samlevnadsundervisning. Dagens sex- och samlevnadsundervisning har som mål att stärka elevens självkänsla och främja god sexuell hälsa. Tidigare forskning har visat att det finns brister i undervisningen och likvärdighet. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Theres Persson; Emma Värnå; [2017]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; experience; adolescents; Diabetes mellitus typ 1; upplevelse; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som i Sverige drabbar cirka 800 barn årligen och kräver daglig behandling med insulin. Sjukdomen innebär begränsningar i det dagliga livet. Ungdomar har ett ökat behov av att frigöra sig från föräldrar och att bli självständig är en naturlig del i ungdomars utveckling. LÄS MER

 4. 4. Diabetes mellitus typ 1 : En systematisk litteraturstudie om föräldrars erfarenheter av behandling vid diabetes typ 1 hos barn.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nellie Blom; [2017]
  Nyckelord :Barn behandling diabetes mellitus typ 1 erfarenheter föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom där kroppens egen insulinproduktion helt eller delvis upphört. Sjukdomen ökar bland barn och ungdomar. Dess behandling utgörs av insulintillförsel, kost och fysisk aktivitet. Det krävs stabilitet mellan dessa komponenter för en effektiv och fullgod behandling. LÄS MER

 5. 5. Särskilt kvalificerad kontaktperson En sällan utnyttjad möjlighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karin Svensson; Johanna Päämaa; [2015-01-27]
  Nyckelord :särskilt kvalificerad kontaktperson; socialtjänst; ungdomar.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om och i så fall hur de olika kommunerna i VästraGötalandsregionen använder sig av insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson. Dennainsats infördes i socialtjänstlagen 2007 och syftar till att stötta och vägleda ungdomarmed problematik såsom missbruk, kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende. LÄS MER