Sökning: "vägledningsmodeller"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet vägledningsmodeller.

 1. 1. Livet kan bara förstås bakåt men måste levas framåt : En undersökning om interkulturell vägledning med fokus på migrationsberättelser - ur vägledarnas synvinkel

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marielle Erdin Persson; [2019]
  Nyckelord :Interkulturell vägledning; kartläggning; vägledning; migration; vägledningsmodeller;

  Sammanfattning : Uppsatsarbetet syftar till en förförståelse för hur studie- och yrkesvägledare arbetar och reflektera kring vägledningssamtal med elever i migration. Ett annat syfte är att lyfta fram elevernas migraionsberättelser som en del i vägledningssamtalet.  .. LÄS MER

 2. 2. Det goda samtalet : En studie om vägledningssamtalet i praktiken

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Susanne Porswald; Mattias Rosén Stoor; [2013]
  Nyckelord :Vägledningssamtal; vägledare; samtalstyp; vägledningsmetod; eklektiskt förhållningssätt; generiska färdigheter.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att förklara hur vägledningssamtal praktiseras inom tre valda verksamheter – gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen samt Arenan (introduktionsprogram), utifrån verksamma studie- och yrkesvägledares upplevelser. Fokus ligger på (1) hur utformning i form av målsättning, målgrupp och yrkesbeskrivning påverkar samtalet, (2) hur sökandes behov påverkar samtalet samt (3) hur vägledarna motiverar val av vägledningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Drop in samtal som vägledningsmetod

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ulrika Böhlin; Svetlana Lazarevic; [2012]
  Nyckelord :Drop in calls; applicant; counselors; guidance; guidance models methods; Drop in samtal; sökande; vägledare; vägledning; vägledningsmodeller metoder;

  Sammanfattning : The point of the study is to investigate educational and vocational counselors' strategies on drop in calls. In order to answer the purpose, the issues concerning the educational and vocational counselors' strategies and guidance models/methods at drop-in calls investigated. LÄS MER

 4. 4. Medvetandegörande perspektiv - incitament och metoder för genusmedveten vägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lina Jönsson; Caroline Månsson; [2011]
  Nyckelord :vägledning; genus; verktyg; perspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete åskådliggör praktiska metoder för att arbeta med genusmedveten vägledning. För att genomföra detta har vi tagit hjälp av en person med en filosofie kandidat inom genusvetenskap, som delat med sig av sina tankar kring jämställdhet, neutralitet och metoder. LÄS MER

 5. 5. Webbaserad vägledning ur ett vägledarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Johanna Backman; Maria Wetterlund; [2011]
  Nyckelord :Kommunikation; personligt möte; webbaktiva vägledare; webbaserad vägledning;

  Sammanfattning : I och med att många saker digitaliseras idag, väcktes vår nyfikenhet kring hur vägledare ser på denna digitalisering och hur det är möjligt att arbeta utifrån den. Skype, Facebook, MSN och andra virtuella rum har tagit oss till en teknisk nivå där webbaserad vägledning är möjlig att utföra. LÄS MER