Sökning: "vägnätet"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet vägnätet.

 1. 1. Utvärdering av program för dimensionering av vägöverbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Anderhorn; [2021]
  Nyckelord :Överbyggnad; Asfalt; Dimensionering; PEDRO; SDSS; PMS objekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The largest part of the Swedish state roads are today paved. With this in mind it is therefore demanded when a road in question is constructed respectively when a maintenance measure is taken place that the dimensioning of the road from the start was done properly. LÄS MER

 2. 2. Bullerreducerande beläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Max Filinic; [2020]
  Nyckelord :Lågbullerbeläggningar; bullerreducerande beläggningar; ansvarsform; ABD; teknisk och akustisk livslängd; stenlossning; Huskvarna; Flädie E6.02; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bulleremission från vägtrafik är på många ställen i Sverige ett påtagligt problem. Många fastigheter och rekreationsområden ligger så nära vägnätet att de utsattas hälsa och livskvalitet riskerar att försämras vid långvarig exponering. LÄS MER

 3. 3. Autonoma fordons påverkan på ytor i städer : Effekter av en eventuell storskalig implementering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Felix Sjölin; [2020]
  Nyckelord :Autonoma Fordon; Stadsplanering; Trafik; Trafiksäkerhet; Markanvändning; Stadsutveckling;

  Sammanfattning : Motoriserad trafik är i ständig utveckling samtidigt som nya innovationer inom trafiken gör anspråk på det befintliga vägnätet. Något som studeras noggrant är hur den autonoma fordonsflottan ska kunna integreras in i samhället i samband med att den manuellt manövrerade fordonsflottan avvecklas. LÄS MER

 4. 4. Route Planning for Heavy Vehicles on Real World Maps

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Bil; Buss; Lastbil; sök; kortaste vägen; algoritmer;

  Sammanfattning : Fast route planning for a standard car is well explored, lots of research, and many algorithms exist. For trucks or other heavy vehicles, the available research and quick algorithm alternatives dwindle. LÄS MER

 5. 5. Fornlämningars risk och sårbarhet till följd av vintervägsaltning på det kommunala– och statliga vägnätet i ett förändrat klimat : Litteratur– och fältstudie om korrosion av artefakter, samt identifiering av riskområden genom en GIS–analys i Södermanland och Västmanland.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Andreas Larsson; [2020]
  Nyckelord :Adaptive actions; conservation conditions; de–icing agent; corrosion; soil acidification; risk and vulnerability; spatial interpolation; salt blasting; winter maintenance work; winter road salts.; Anpassningsåtgärder; bevarandeförhållande; halkbekämpningsmedel; korrosion; markförsurning; risk och sårbarhet; rumslig interpolation; saltsprängning; vinterunderhåll; vintervägsalt.;

  Sammanfattning : Archaeological artefacts excavated today are in a worse preserved state compare to those artefacts found before 1945. Previous research highlighted soil acidification as the main cause. LÄS MER