Sökning: "vägplan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet vägplan.

 1. 1. Planeringen av de svenska ekodukterna : En utredande fallstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jesper Nyman; [2021]
  Nyckelord :fysisk planering; planering; ekodukt; faunapassage; fauna; vägplan; översiktsplan;

  Sammanfattning : Ekodukter ses som en lösning på vägarnas barriäreffekter för faunan. Genom att minska viltolyckor och fragmenteringen av djurens habitat, blir vägarna säkrare och naturen mer sammankopplad. Dock är planeringen av ekodukterna viktig för att optimera djurens användning av dessa. LÄS MER

 2. 2. Pendelparkering vid Boterstena : Typfall 1

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Olga Ramanouskaya; [2018]
  Nyckelord :vägplan; typfall 1; pendelparkering; vägprojektering;

  Sammanfattning : Vid busshållplatsen Boterstena längs väg 26 ska en pendelparkering byggas. Det ska ske genom frivillig markåtkomst. Pendelparkeringen ska anläggas i anslutning till väg 2593 in mot Tidavad samhälle och omfatta 10 platser med möjlighet att kunna utöka på ett enkelt sätt om större behov skulle uppstå i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Tillståndsprövningen vid vägbyggen enligt 7 kap. 29 a § MB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daisy Johansson; [2017]
  Nyckelord :Natura 2000-områden; art- och habitatdirektivet; fågeldirektivet; miljöbalken; särskilt skyddade områden; vägbyggen; bungefallet;

  Sammanfattning : För att ett vägbygge ska bli aktuellt måste tillstånd för olika åtgärder sökas och ges i enlighet med väglagen (1971:948) och miljöbalken (1998:808). För tillstånd krävs att lagstiftningens miljökrav uppfylls. LÄS MER

 4. 4. Land a cquisition for temporary use during construction of municipal streets

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniel Bernebrant; Ellinor Bothin; [2016]
  Nyckelord :Temporary; land necessity; land reserve; land access; easement; ditch easement; work area; street; street construction; renewal area; Tillfälligt; markbehov; markreservat; markåtkomst; officialservitut; släntservitut; arbetsområde; gata; gatubyggnation; förtätningsområde;

  Sammanfattning : When infrastructure is under construction there may be a necessity for temporary land access. This thesis aims to explore the temporary needs of land while municipal streets and roads are being constructed. Needs that doesn´t remain when the street is completed. LÄS MER

 5. 5. Planering av vägupprustning med hjälp av GIS och optimering : en fallstudie på Holmen Skog

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Johan Westberg; [2007]
  Nyckelord :vägplan; beslutsstöd; vägdatabas;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was to develop a method for the planning of road upgrading at Holmen Skog, a Swedish forest company. A critical issue for creating such plans is to identify roads that are suitable to upgrade to a standard that can handle heavy traffic during spring thaw, since spring thaw is a bottle neck for transporting timber. LÄS MER