Sökning: "vägplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet vägplanering.

 1. 1. Estimation of severe crash frequency using two surrogates

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Zhankun Chen; [2022]
  Nyckelord :Multivariate Extreme Value distributions; Copula; Extreme Value Theory; Crash frequency; Surrogate Meausre of Safety; Road safety; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the estimation of crash frequency based on the bivariate modeling of surrogate measures of safety (SMoS), which serve as indicators for traffic risk. Using the SMoS, any traffic conflict between two road users can be described by their proximity together with their hypothetical consequence. LÄS MER

 2. 2. Path and Route Planning for Indoor Monitoring with UAV : An Evaluation of Algorithms for Time-constrained Path and Route Planning in an Indoor Environment with Several Waypoints and Limited Battery Time

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ola Johansson; [2022]
  Nyckelord :UAV; path planning; route planning; drone; combinatorial optimization; Ruttplanering; banplanering; vägplanering drönare; kombinatorisk optimisering;

  Sammanfattning : Unmanned flying vehicles (UAVs) are tools that can be used in a variety of scenarios. The most common areas of application are outdoors, where there are not many obstacles to take into consideration when planning a route. LÄS MER

 3. 3. Characterizing Pose Uncertainty in Semantic Perception Pipelines : Leveraging semantic information to improve path planning in dynamic environments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thomas Labourdette-Liaresq; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mobile robots possess complex perception pipelines composed of visual and depth sensors which allow them to understand their location and the world around them and build models of this world. Real-time motion planning of mobile robots in complex environments requires the knowledge of the properties of the perception pipeline so that accurate, robust and safe robot operations can be performed. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar & möjligheter med barnkonsekvensanalys : Implementering av barnkonsekvensanalys i trafikplanering

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Frida Sörell; [2022]
  Nyckelord :Child impact assessment; action research; child perspective; children’s perspective; convention on the rights of the child; transport planning; the Swedish Transport Administration; Barnkonsekvensanalys; aktionsforskning; barnperspektiv; barnens perspektiv; barnkonventionen; vägplanering; Trafikverket;

  Sammanfattning : Inkluderandet av barn i planeringsprocesser är en aktiv diskussion i samhället då barn som grupp ofta blir åsidosatta i sitt deltagande. Barn utgör ungefär 25 procent av befolkningen men de utgör 100 procent av vår framtid, vilket innebär att de bör ges möjlighet att påverka det samhälle de växer upp i. LÄS MER

 5. 5. Autonom drönare tar sig förbi rörliga hinder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Philip Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Obstacle Avoidance; Autonomous Drone; A*; Path Planning; Virtual Environment; AirSim.; Undvikande av hinder; Autonom drönare; A*; Vägplanering; Virtuell Miljö; AirSim.;

  Sammanfattning : Det här projektet optimerar ett system som använder den statiska sökalgoritmen A* för att fåen autonom drönare att kunna undvika rörliga och målsökande hinder på sin färd emot enangiven måldestination. Optimeringen bygger på tidigare arbeten där bland annat ModelPredictive Control (MPC) har en stor påverkan på det implementerade systemet. LÄS MER