Sökning: "vägproduktion"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet vägproduktion.

 1. 1. Digitala projektstyrningsverktyg : Ett sätt att minska risker och kostnader i vägprojekt

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Säfwenberg; [2019]
  Nyckelord :Line of balance; Masshaul optimization; production planning; road construction planning; Tidlägesplanering; massoptimering; produktionsplanering; vägproduktion;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 90-talet har byggkostnaderna ökat drastiskt i Sverige samtidigt som konkurrens från utländska entreprenörer ökat vilket gör att de svenska entreprenörerna måste hitta nya lösningar för att få ner produktionskostnaderna för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. En stor kostnadspost är slöseri i form av stillestånd och dåligt utnyttjande av resurser som är en risk kopplad till bristfällig planering. LÄS MER

 2. 2. Miljökravens påverkan inom projektering samt vägproduktion

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Shi Fu Zhang; Gürcan Demirtas; [2015]
  Nyckelord :National environment goals; environmental requirements; Swedish Transport Administration; environmental certifications; Nationella miljömålen; Miljökrav; Trafikverket; Miljöcertifiering;

  Sammanfattning : Den ökade miljöfrågan som dyker allt mer på senare tid har haft en stor betydelse näringslivets miljöarbete samt utvecklingen av metoder som används inom vägproduktion. Med rätta krav kan det uppnås en minimerad inverkan på miljön som leder till en hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Påträffande av naturlig arsenik vid produktion och dess påverkan : Nybyggnation av trafikplats Roserberg

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Hai-Kit Law; Johan Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :natural arsenic; production impact; road production; production; projecting; naturlig arsenik; produktionspåverkan; vägproduktion; produktion; projektering;

  Sammanfattning : Vi har i examensarbete sammanställt rapporter, information, material och erfarenhet som Trafikverket har samlat på sig. Vi har i samband med nybyggnationen av trafikplats Rosersberg som mål att kartlägga händelseförloppet vid påträffande av arsenik. LÄS MER