Sökning: "vägval maria karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vägval maria karlsson.

  1. 1. Vägval : En undersökning av inställning till studier och arbetsliv hos sista års elever i gymnasieskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Maria Karlsson; Monica Brännlund; [2013]
    Nyckelord :Handlingshorisont; arbetsmarknad; gymnasieungdomar; samhällsvetenskapligt program;

    Sammanfattning : Allt fler satsningar läggs på insatser för att komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten inom Sverige. Huruvida insatserna korrigerar problemet kan bero på hur väl förankrade de är med hur ungdomar självständigt fattar beslut. LÄS MER