Sökning: "vägvisaren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet vägvisaren.

 1. 1. Controllerns utvecklade roll -vägvisaren mot hållbar utveckling?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Martin Andersson; Marcus Johansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Avskaffandet av ATP - En studie i Socialdemokraternas agerande

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christian Tallhamn; Robin Rikardsson; [2010]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; reform; Pension; Social Sciences;

  Sammanfattning : ATP-reformen på 1960-talet var kärnan och vägvisaren för den socialdemokratiska politiken de nästkommande decennierna. Detta system avvecklades 1998 under en Socialdemokratisk regeringen till förmån för ett mer liberalt pensionssystem. Det första vi visar i uppsatsen är att ett avstamp från klassisk socialdemokratisk politik har gjorts. LÄS MER

 3. 3. Att vara same igår och idag : samisk religion och natursyn i litteratur och media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Marie Martinsson; [2009]
  Nyckelord :samisk religion; vägvisaren; nåjd; samiska gudar; kautokeinoupproret; samisk natursyn; renskötsel; nomad; nomadfolk; ursprungsbefolkning;

  Sammanfattning : Ett syfte med denna uppsats är att belysa hur det är att vara same och troende i dagens samhälle. Jag kommer att skriva om samernas religion idag med fokus på deras natursyn samt deras synsätt på miljöfrågor och den globala uppvärmningen. LÄS MER

 4. 4. Skogen som lekarena : En småskalig studie om leken i skogen utifrån några barns och deras lärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Maria Wiklund; [2008]
  Nyckelord :Förskola; utemiljö; lek i skogen; barns upplevelser; lärares föreställningar;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att beskriva hur några barn upplever leken i skogen och att belysa ett antal lärares föreställningar kring barns lek i skogen. Studiens karaktär är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har använts som angreppssätt. LÄS MER

 5. 5. Klientens intresse - Ett advokatetiskt dilemma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Persson; [2007]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Advokatetiken är ett normsystem som rör sig mellan två ideologiska ideal. På den ena änden av skalan återfinns vapendragaridealet och på den andra sidan står vägvisaridealet. I mångt och mycket är idealen varandras motsatser och är tillkomna som en reaktion på varandra. LÄS MER