Sökning: "välbefinnande katie eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden välbefinnande katie eriksson.

 1. 1. Jag är ju också med i den här familjen : Upplevelser hos syskon till barn med cancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Ulrika Vinge; Linnea Andersson; [2019]
  Nyckelord :syskons upplevelser; pediatrisk onkologi; hälsa; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat på att också syskonens behov måste mötas genom god omvårdnad som en naturlig del inom den pediatriska onkologin. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser hos syskon till barn med cancer och att få en bättre förståelse för deras situation. LÄS MER

 2. 2. Patienter med kronisk njursvikt och deras upplevelser av att leva med hemodialys : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ingela Rensbo; Rasmus Salin; [2019]
  Nyckelord :Living with; Chronic kidney disease; Hemodialysis; Experiences.; Att leva med; Kronisk njursvikt; Hemodialys; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Njurarnas huvudfunktioner har en vital roll och är en förutsättning till att upprätthålla kroppens balans. Kronisk njursvikt orsakar en kraftig reducering av funktionerna och i värsta fall kan njurarna helt sluta att fungera. Tillståndet leder till döden om inte dialysbehandling eller njurtransplantation genomförs. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelser och erfarenheter efter att ha drabbats av hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Neveen Butrus; Melissa Inza Correa; [2018]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Experience; Quality of life; Hjärtinfarkt; Upplevelse; Livskvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är hjärt- kärl sjukdomar den vanligaste dödsorsaken, år 2016 drabbades 25 700 individer av en akut hjärtinfarkt. Efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt medför detta förändringar i kroppen och återhämtningsprocessen kan ta tid. LÄS MER

 4. 4. Hälsorelaterad livskvalitet hos vuxna personer efter en svår brännskada : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nora Samawi; Claudia Toscano Westman; [2017]
  Nyckelord :Burn injury; Health-related quality of life; Adults; Caring; Brännskada; Hälsorelaterad livskvalitet; Vuxna; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: En svår brännskada innebär en djup hudskada där kroppens underliggande organ kan komma att påverkas vilket kan resultera i ett kritiskt tillstånd. Skadan kan ge konsekvenser som berör den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan. LÄS MER

 5. 5. Levnadsvanor och självskattad hälsa hos 40-åringar

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Anjou; [2016]
  Nyckelord :Self-rated health; lifestyle habits; woman; men; 40-year old; Självskattad hälsa; levnadsvanor; kvinnor; män; 40-åringar;

  Sammanfattning : Självskattad hälsa beskriver personens subjektiva uppfattning av sin hälsa. En lågt självskattad hälsa har samband med ökad framtida dödlighet. Ett starkt välbefinnande är enligt Katie Erikssons dimensioner av hälsa, förutsättningen för att hälsan ska skattas som bra. LÄS MER