Sökning: "välfärd"

Visar resultat 1 - 5 av 6607 uppsatser innehållade ordet välfärd.

 1. 1. Måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom: en allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Osman Mariam; Okbay Searet; [2022]
  Nyckelord :General litterature reviw; health; mealenvironment and people with dementia; Allmän litteraturöversikt; hälsa; måltidsmiljö och personer med demenssjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltidsrelaterade svårigheter förekommer hos personer med demenssjukdom. Måltidsrelaterade svårigheter bidrar till att personerna inte får ett optimalt intag av mat och dryck. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om måltidsmiljöns betydelse för att främja hälsa hos personer med demenssjukdom. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV PALLIATIV VÅRD : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Michelle Eriksson; Jasmin Ahlström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När patienter och sjuksköterskestudenter möts : Patienters erfarenheter att vårdas av sjuksköterskestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabina Avander; Ida Ahlin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att ha barn med anorexia nervosa: : Föräldrars upplevelse av emotioner och stöd från vården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Romeström; Ohlsson Karin; [2022]
  Nyckelord :anorexia nervosa; emotions; eating disorder; difficult parenting; caregivers support;

  Sammanfattning : Ätstörningsproblematik hos barn/ungdomar är  ett väl utforskat område, anhörigperspektivet är inte lika beforskat. Den forskning som finns förespråkar ofta familjebehandling där hela familjen inkluderas. Graden av psykisk belastning på föräldrar har visats ha påverkan på barnets tillfrisknande. LÄS MER

 5. 5. Valfrihetens dilemma : Personlighetsegenskaper, livstillfredsställelse och beslutsstilar hos gymnasiestudenter och dess relation till karriärbeslutsamhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexander Wejskog; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER