Sökning: "välfärdssamhället 1900-talet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden välfärdssamhället 1900-talet.

 1. 1. Illustrerad samtid : En studie av hur tre filmer skildrar 1960-talets Sverige med särskilt avseende på konsumtion och välfärd

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Anna Andersson; Kristina Wilkinson; [2007]
  Nyckelord :konsumtion; folkhemmet; välfärdssamhället; filmanalys; hegemoni;

  Sammanfattning : This paper studies how the “Swedish model” has influenced the Swedish community during the first half of the twentieth century and how living with this model was like in the 1960s. During the ‘60s the laws and reforms created by the ruling socialistic party, SAP, dominated the Swedish society. LÄS MER

 2. 2. Arbete - skyldighet eller rättighet : Arbetslösheten och det framväxande välfärdssamhället ur ett Arvikaperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Helén Fjaestad; [2006]
  Nyckelord :Arbetslöshet;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur statens förhållande till de arbetslösa har förändrats; från brännmärkning av de arbetslösa i 1500-talets England till att staten under 1900-talet kom att ta ett allt större ansvar för att arbete skapades åt alla genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Uppsatsen inleds med ett brett perspektiv på hur synen på de arbetslösa har förändrats under århundradenas gång. LÄS MER