Sökning: "välfärdssamhället"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet välfärdssamhället.

 1. 1. Profet eller samverkanspart? : Diakonala strategier i Svenska kyrkans nya storpastorat

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Lena Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :deacon; diaconate; diaconal; strategy; Diakoni; pastorat; storpastorat; Svenska kyrkan; diakon; strategi; diakonat; diakonal utveckling; ämbete; profetisk; välfärdsaktör; omsorg; arbetsmiljö; teologi; diakonivetenskap;

  Sammanfattning : En studie av förståelser av diakoni och diakonat i tre nya storpastorat i Svenska kyrkan genom analys av styrdokument för diakoni. Tre diakoniförståelser lever samtidigt i de tre undersökta pastoraten, diakoni som omsorg, röstbärare och välfärdsaktör. LÄS MER

 2. 2. "Vi vänder ut och in på oss själva för att eleven ska komma till skolan" : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av arbetet med hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabelle Öhman; Lina Sandström Holst; [2019]
  Nyckelord :Problematisk frånvaro; skolfrånvaro; elevhälsan; systemteori; allians;

  Sammanfattning : I Sverige finns ett stort antal barn och unga som av olika anledningar inte i går skolan. Det är oroväckande både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av unga med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sanna Modin; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; youth; adolescent; media; critical discourse analysis; welfare; postmodernism; individualism; Psykisk ohälsa; ung; ungdom; media; kritisk diskursanalys; välfärd; postmodernism; individualism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland unga ökar ständigt, tillsammans med de mediala debatterna kring ämnet. Media har en stark maktposition varför det är av vikt att kritiskt utforska massmedias framställning av det ökade folkhälsoproblemet. LÄS MER

 4. 4. Kommunen, idrottsrörelsen och det sociala kapitalet : Östersunds kommuns samröre med IFK Östersund 1965–1978

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Staffansson Per; [2018]
  Nyckelord :historia; socialt kapital; idrottsrörelsen; kommunalt ekonomiskt stöd; välfärdssamhället; föreningsliv;

  Sammanfattning : The Swedish model was constructed on the idea of corporatism. In the welfare state that the social democratic government where building, the sport movement played a considerable part. Through sport the citizens, in their leisure, where fostered for their role as good, productive members of the community. LÄS MER

 5. 5. Den digitala transformationen i välfärdssamhället : En kvalitativ studie om hur omsorgspersonal kan känna delaktighet i framtida organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Shahed Kamel Ejeel; Cecilia Fägersten; Kajsa Paniagua Iacobi; [2018]
  Nyckelord :Change processes; digitization; learning styles; organizational changes; participation; well-being at the workplace; Förändringsprocesser; delaktighet; digitalisering; lärandestilar organisationsförändringar; trivsel på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Sverige står inför stora välfärdsutmaningar när allt fler arbetsföra personer går i pension. Till följd av ojämn befolkningsutveckling kommer det inom kort finnas färre arbetare som skall ta hand om fler pensionärer. LÄS MER