Sökning: "välfärdsstat"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet välfärdsstat.

 1. 1. Styrning inom svensk sjukvård. En jämförelse mellan privat- och offentlig regi - Vad får vi för pengarna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Nilsson; Elias Zackrisson; [2021-09-09]
  Nyckelord :sjukvård; ekonomistyrning; offentligt finansierad sjukvård; incitament; privatfinansierad sjukvård; vinst i välfärden;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sedan sent 1800-tal har Sverige systematiskt utvecklats till att bli en framgångsrik välfärdsstat som baseras på trygghet och jämlikhet bland svenska medborgare. Den skattefinansierade sjukvården har kommit att bli en självklarhet för medborgarna. LÄS MER

 2. 2. ”Det här är ett gift i vårt samhälle som vi måste ta bort” : En diskursanalys om Moderaternas och Socialdemokraternas porträttering av gängkriminalitet som socialt problem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Samira Ekman; Veronica Bergström; [2021]
  Nyckelord :criminal policy; social problems; gang crime; discourse; vulnerable areas; kriminalpolitik; sociala problem; gängkriminalitet; diskurs; utsatta områden;

  Sammanfattning : Gang-related crime and the increased deadly violence it has given rise to, is one of the most highlighted societal problems in our time. It is a recurring theme in public debates and it challenges the Swedish self-image as a successful welfare state. LÄS MER

 3. 3. ”Hungriga vargar jagar bäst” : En diskursanalys av lönearbetsnormens representationer från Sveriges riksdagspartier 2017-2021

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cicilia Viberg; Jonna Holmgren; [2021]
  Nyckelord :arbete; lönearbete; lönearbetsnormen; arbetsliv; arbetskritik; diskurs; diskursanalys; diskursteori; politik; välfärdsstat; arbetsmarknad; samhällskontrakt; arbetsideologi; det endimensionella tänkandet;

  Sammanfattning : Normativt brukar lönearbetet idag ses som ett levnadssätt och en självklarhet. Denna uppsats handlar om de diskursiva uttrycken om lönearbetsnormen mellan 2017-2021. Syftet har varit att synliggöra och förstå hur lönearbetsnormen skapas och reproduceras i den politiska diskursen. LÄS MER

 4. 4. Rädsla och misstro för myndigheter hos nyanlända i Sverige : En kvalitativ intervjustudie av professionella inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Erik Mårtensson; Mahmoud Shawish; [2021]
  Nyckelord :authorities; fear; immigrants; trust; förtroende; nyanlända; myndigheter; rädsla;

  Sammanfattning : Frågan om misstro hos gruppen nyanlända är en problematik för människor som jobbar med socialt arbete i Sverige idag har varit detta arbetets huvudfokus. Vi kommer fram till att nyanländas förtroende för den välfärdsstat den kommer till ofta är högre än generalpopulationens. LÄS MER

 5. 5. Ålder, Lycka och Välfärdsstat : En kvantitativ studie av sambandet mellan ålder, lycka och välfärdsstat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Joel Eskilsson; [2021]
  Nyckelord :Age; Happiness; Life course; Subjective well-being; Welfare state;

  Sammanfattning : Happiness and the effects of happiness on individual level is an well established resarch topic. It is scientifically proven that happy individuals receives benefits regarding health and social life that unhappy individuals does not. LÄS MER