Sökning: "välfärdsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet välfärdsteknik.

 1. 1. Arbetsterapeuters erfarenheter av att använda välfärdsteknik för personer med demens : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Karin Hellström; Anna Waldon; [2021]
  Nyckelord :Welfare technology; dementia; occupational therapist; intervention; Välfärdsteknik; demens; arbetsterapeut; intervention;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att använda välfärdsteknik för personer med demens. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 13 arbetsterapeuter och insamlad data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Planering för en effektiv hemtjänst - En fallstudie om kapacitetsplanering och schemaläggning inom Hemtjänsten i Kungsbacka Kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Barkman; Sara Björnhager; [2020-07-01]
  Nyckelord :Kapacitetsplanering; schemaläggning; sjukvård; hemtjänst; Kungsbacka;

  Sammanfattning : The healthcare sector in Sweden and the rest of the world is facing many challenges with an agingpopulation and multi-morbidity. The system requires enough competent health care personnel toperform tasks, while the operations departments need to use the resources in an efficient way. LÄS MER

 3. 3. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Nyckelord :Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. LÄS MER

 4. 4. Eldsjälar och blomsterängar när välfärdsteknik möter silvervågen : En kvalitativ undersökning av det kommunala arbetet med eHälsa inom den svenska äldreomsorgen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Shadan Ghafouri; [2020]
  Nyckelord :e-health; welfare technology; elderly care; institutional logics; isomorphism; eHälsa; välfärdsteknik; äldreomsorg; institutionell logik; isomorfism;

  Sammanfattning : Den svenska välfärden och äldreomsorgen står inför en enorm utmaning vad avser en allt åldrande befolkning och att det kommer finnas fler äldre i behov av vård och omsorg, än vad det kommer finnas vårdutövare. Välfärdsteknik presenteras ofta som en lösning på detta för äldreomsorgen, vilket är något som ingår inom kommuners ansvar. LÄS MER

 5. 5. Investigation of Procurement Practices for Welfare Technologies in Municipalities in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Marcus Anthony Dahn; [2020]
  Nyckelord :Public procurement; Welfare technology; Municipality; Eldercare;

  Sammanfattning : Major demographical changes, such as aging population, constantly increases the demand for healthand social care services and technologies. The concept of welfare technologies is a response to meet this demand, since it increases independency, activity, participation and safety for people that has or is at risk of developing a disability. LÄS MER