Sökning: "välja män"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden välja män.

 1. 1. Ett influerat utbildningsval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Max; Therese Nilsson; [2018]
  Nyckelord :yrkesprogram; genus; utbildningsval; självuppfattning; motstånd;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är könssegregerad där andelen män och kvinnor skiljer sig inom olika branscher. Även om arbetet för en jämställd arbetsmarknad har utvecklats tenderar killar och tjejer att välja könsstereotypiska program på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Behandlingsformer vid utmattningssyndrom

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Elin Mether; [2018]
  Nyckelord :Behandlingsformer; Nationella riktlinjer; Socialstyrelsen; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Introduktion: Utmattningssyndrom drabbar allt fler individer. Socialstyrelsens riktlinjer som utgavs år 2003 har inte uppdaterats sedan de utgavs. Enligt Försäkringskassan står psykisk ohälsa för den största anledningen till sjukskrivning bland både män och kvinnor. LÄS MER

 3. 3. "Det var en lång väg, men jag lyckades! : En kvalitativ studie om före detta kriminella mäns upplevelser av sina förändringsprocesser mot ett liv utan kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Araz; [2018]
  Nyckelord :Kriminalitet; förändringsprocess; livsstil; vändpunkten; utvecklingsförlopp; det nya livet.;

  Sammanfattning : Att kriminellas handlingar har konsekvenser för samhället anses vara vedertaget och studier fokuserar ofta på omfattningen av antalet brott och även vilka dessa kriminella är. För att hjälpa redan kriminella att lämna ett sådant liv bakom sig kan det också vara av vikt att förstå hur processen mellan att vara kriminell till att upphöra med brott upplevs av dessa personer. LÄS MER

 4. 4. "Det är något väldigt individuellt" : -En kvalitativ undersökning om motiv till fackligt medlemskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Olivia Gehlin; Emma Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Fackligt medlemskap;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte var att få en djupare förståelse kring motiv för fackligt medlemskap och att se vilka skillnader och likheter det fanns i kvinnor och mäns motiv till fackliga medlemskap. Men även undersöka privat och offentligt anställdas motiv till fackligt medlemskap. LÄS MER

 5. 5. Är det bättre att löpa på framfoten, eller har vi fått det om bakfoten? : En jämförande pilotstudie av generell muskelaktivitet och maximala ledvinklar vid två olika löpstilar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Rasmus von Schoultz; Anton Brynolfsson; [2018]
  Nyckelord :EMG; IMU; ledvinklar; löpning; muskelaktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Löpare drabbas ofta av olika överbelastningsskador, varför diskussionen om vilken löpstil en ska välja uppstått med ett ökande intresse hos allmänheten. Tidigare studier har visat att löpning på hälen genererar högre muskelaktivitet i Tibialis anterior och löpning på framfoten aktiverar Gastrocnemius i högre grad. LÄS MER