Sökning: "välkommen in"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden välkommen in.

 1. 1. Välkommen till Rapport, men först, det här är Dagens Eko : En kvantitativ innehållsanalys om vilka nyhetsgenrer som får plats i SVT:s Rapport kontra SR:s Ekot.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Simon Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Public service; Rapport; Ekot; SVT; SR; broadcast; programme; news; radio; television; segment; Public service; Rapport; Ekot; SVT; SR; sändning; program; nyhet; radio; tv; segment;

  Sammanfattning : The aim of the study is to see what topics the news programmes Rapport on Swedish Television and Ekot on Swedish Radio report on in their broadcasts and to see how different news genres take their place in the programmes. Rapport and Ekot are two of Sweden's biggest news programmes and I want to analyse what is similar in their broadcasts and what is different. LÄS MER

 2. 2. ”Välkommen, det är jag som kommer ta hand om dig” : En kvalitativ intervjustudie om introduktion av barn i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Damberg; [2022]
  Nyckelord :Introduktion; anknytning; förskola; personalgrupp; barngrupp; anknytningsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förstår anknytning i relation till introduktion av barn i förskolan. ·       Hur beskriver förskolläraren att anknytning tillämpas vid introduktion? ·       Vilken förståelse kring trygghet hos barnet framträder hos förskollärarna? Studiens syfte och frågeställningar har besvarats med hjälp av fokusgruppsintervjuer som totalt omfattat nio deltagare, alla är utbildade förskollärare eller barnskötare. LÄS MER

 3. 3. "Välkommen till vår verklighet" & "Just nu" : En kvalitativ multimodal audiovisuell analys av Försvarsmaktens reklamkampanj från årtalen 2011 och 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alexander Mekonen; Rebecca Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Strategic communication; rhetoric; semiotics; denotation; connotation; ethos; pathos; logos; Strategisk kommunikation; retorik; semiotik; denotation; konnotation; ethos; pathos; logos;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om en undersökning av Försvarsmaktens reklamkampanjer ‘’Välkommen till vår verklighet’’ och ‘’Just nu”, från år 2011 och 2020. Studiens två frågeställningar ligger som grund till vårt syfte att undersöka hur Försvarsmakten framställer sig i deras två centrala reklamkampanjer och vilka skillnader och likheter som framkommer mellan dessa årtal. LÄS MER

 4. 4. “Du är välkommen här, precis som du är”: Det räcker inte att bara säga det, bevisa det. : En kvalitativ intervjustudie om nyanländas upplevelser av erkännande under sin skolgång.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Esteban Castro Avelar; Cicci Englund Lindvall; [2021]
  Nyckelord :Recognition; experiences; newly-arrived; moral violation; schooling; Erkännande; upplevelser; nyanlända; moralisk kränkning; skolgång;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka nyanlända elevers upplevelser av erkännande under sin skolgång. Det empiriska materialet för denna studie består av fyra lågt strukturerade livsberättelseintervjuer. LÄS MER

 5. 5. SCHOOL FOOD SERVICE QUALITY : A quantitative study about Food Service Professionals’ and parents’ expectations

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Maria Trymell; [2021]
  Nyckelord :quality; school-food; quality-index; service-quality; food-habits; parents; Food-Service-Professionals; Food-staff; kvalitet; skolmat; kvalitetsindex; servicekvalitet; matvanor; föräldrar; måltidspersonal;

  Sammanfattning : Background School meals have been seen to promote healthy dietary habits and social equality, in children, if parents are involved. The positive effects in the design of a sustainable school food service system come from a two-way communication between Food Service Professionals (FSP), and parents. LÄS MER