Sökning: "välmående"

Visar resultat 1 - 5 av 1627 uppsatser innehållade ordet välmående.

 1. 1. Ung Vegan - hur en normbrytande livsstil påverkar identitet och välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Ruland; [2021]
  Nyckelord :Veganism; identitet; välmående; ungdomar; unga vuxna; fenomenologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Veganism has become a more common life choice among adolescents today. As this life choice goes against the prevailing societal norm, vegans are subjected to discrimination. LÄS MER

 2. 2. "Om ens sociala liv var lika stort som ett hav förr, så är det en vattenpöl nu” En sociologisk studie om Covid-19 och dess påverkan på sociala tillgångar hos unga vuxna i Malmö.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :Sociologi; Social ensamhet; Social isolering; Social solidaritet; Primärgrupp; Sekundärgrupp; Covid- 19; Social Sciences;

  Sammanfattning : Covid-19 har tillsammans med de restriktioner som skapats för att hejda smittspridningen skapat en märkbar social distans individer emellan. Människor spenderar mer tid i ensamhet och social isolering nu än vad de tidigare gjort på grund av nedstängningen och otillgängligheten till ett samhälles sociala arenor. LÄS MER

 3. 3. Sömnkvaliténs påverkan på kroppens återhämtning efter fysisk träning : En Systematisk litteratursammanställning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Christoffer Bodén; Vilgot Welander; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapi; Fysisk träning; Rehabilitering; Sömnkvalité;

  Sammanfattning : Introduktion: Sömn är ett återkommande kropps- och sinnestillstånd som utgör en grundpelare vid reglering av fysiologiska faktorer som påverkar kroppens välmående. Definitionen av återhämtning har beskrivits som kroppens förmåga att återgå till homeostas. LÄS MER

 4. 4. Individuella skillnader i medarbetares upplevda betydelse av att arbetsgivaren investerar i mental hälsa och upplevelsen av övergripande välmående utifrån femfaktorteorin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Andersson; Felicia Rissanen; Kajsa Wallin; [2021]
  Nyckelord :well-being; personality; neuroticism; mental health; openness; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to contribute to increased knowledge with the hope of producing arguments as to why employers should invest in mental health by investigating the questions: 1) How does employee personality relate to the experience that it is important that their employers invest in mental health? 2) How does personality relate to the experience of overall well-being? The results are based on 365 responses to our survey containing a personality test according to the Big five theory, an item about overall well-being according to the Cantril Scale and items about what the participants think is important in the workplace. Our results showed a negative correlation between neuroticism and well-being and a positive correlation between extraversion and well-being as well as conscientiousness and well-being. LÄS MER

 5. 5. “Ofta pratar jag med mina kollegor för att då kan jag få lite perspektiv” - En kvalitativ studie om lärares upplevelse och hantering av emotionella krav samt deras erfarenheter av välmående i yrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anne Christine Andreasson; [2020-10-06]
  Nyckelord :emotioner; känsloarbete; emotionshantering; lärare; kontaktyrken; reflexivitet; reflektion; välbefinnande;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to, from teacher’s perspective, discuss and increase theunderstanding of experiences that give them a feeling of wellbeing in their daily workwhen dealing with the emotional demands that are required in their profession. Thestudy analyzing their experiences and their ways to handle emotional demands fromtheory about emotions, rules and strategies as well as ability to emotionalreflexivity. LÄS MER