Sökning: "vändpunkter"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet vändpunkter.

 1. 1. “JAG LA NER SKITEN” - En kvalitativ studie om fyra kvinnors upphörandeprocesser från kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Hirvi; Therese Liljekvist; [2020-08-18]
  Nyckelord :upphörandeprocess; kvinnor; kriminalitet; återintegration; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick i två svenska och två amerikanska kvinnorsupphörandeprocesser från kriminalitet. Vi vill undersöka vad som har motiverat kvinnorna till attta avstånd från kriminaliteten, hur de gått tillväga för att göra detta och vad som påverkar derasåterintegrering in i samhället. LÄS MER

 2. 2. Partnervåld: mäns våld mot kvinnor. Bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen ur kvinnors perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Inger Lortsch; Cecilia Smircic; [2020-08-05]
  Nyckelord :Intimate partner violence; domestic violence; abused women s experiences; battered women; attitude of healthcare personnel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppsatsen undersöker partnervåld med fokus på mäns våld mot kvinnor. Olika typer av partnervåld innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Normaliseringsprocessen innefattar en strategi där kvinnan internaliserar våldet från våldsutövaren samt normaliserar dessa överträdelser. LÄS MER

 3. 3. Att ges rum : En studie om posttraumatiskt växande och känsla av sammanhang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Wilda Kristiansson; Linus Lenander; [2020]
  Nyckelord :sense of coherence; posttraumatic growth; turning points; resilience; adverse childhood experiences; existentialism; känsla av sammanhang; posttraumatiskt växande; vändpunkter; resiliens; barndomstrauma; existentialism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur känsla av sammanhang (KASAM) påverkas i vuxenlivet hos individer som farit illa i barndomen. Tidigare forskning tydliggör vilken omfattande problematik det kan vara. Vidare undersöker studien betydelsen av vändpunkter och motståndskraft för posttraumatiskt växande. LÄS MER

 4. 4. "Jag vill inte att de ska minnas mig så", en kvalitativ studie om vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Bita Mehrabani; Linnea Axelsson; Anesa Mravac; [2020]
  Nyckelord :Desistance; Ex-kriminella; Kriminalitet; Livsstil; Vändpunkter ;

  Sammanfattning : Ett växande intresse för uppkomsten av kriminalitet i samhället har i vissa fall bidragit till en negligering av före-detta kriminellas återanpassning i samhället. Studien fokuserar på individer som kallar sig för ex-kriminella där studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för ex-kriminella att ta sig ur en kriminell livsstil. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors väg ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ragna Påhlsson; Frida Larsson Sivard; [2020]
  Nyckelord :Desistance; Faktorer; Kriminell livsstil; Kvinnor; Vändpunkter;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har haft som syfte att undersöka hur processen till desistance ser ut för kvinnor som haft en kriminell livsstil. Vidare har syftet varit att bidra med ökad förståelse kring faktorer och vändpunkter kring kvinnors desistance som har varit av relevans. LÄS MER