Sökning: "vänskap barn"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden vänskap barn.

 1. 1. Friendship & Collaboration : Girls Partnering in a Storytelling- Motivated Programming Experience

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pepi Nedkova; [2021]
  Nyckelord :collaboration; shared experiences; friendship; children; girls; programming; storytelling; constructionism; women in technology;

  Sammanfattning : Women are still strongly underrepresented in the ICT field. It is worrying that even children can hold stereotypes about gender and technology, which discourage girls from engaging with technology early in their development. LÄS MER

 2. 2. Alla får vara med! : En studie om hur samspel och kamratskap framställs i bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Safarali; Tamané Zsiros; [2021]
  Nyckelord :sociocultural theory; interaction; picture book; preschool didactics; peer relationships; friendship; Sociokulturell teori; samspel; vänskap; kamratskap; bilderbok; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mångfald i församling : En studie av Equmeniaförsamling på landsbygden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Åse Johansson Holm; [2021]
  Nyckelord :Interkulturalitet; interkulturellt arbete; interkulturell kompetens; mångfald; mångfaldsarbete; Equmeniakyrkan; Equmenia; landsbygd;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar mångfald inom Equmeniakyrkan med en lokal församling på landsbygden som primärt studieobjekt. Eftersom varken landsbygdsförsamlingar eller frikyrkor förekommer i någon större omfattning i studier av mångfald har det funnits ett intresse och betydelse att lyfta fram dessa perspektiv. LÄS MER

 4. 4. ”Jag vill känna mig sedd och ha någon att leka med” : En studie om barns uppfattningar om sociala relationer och kamratskap på skolan och fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rasmus Engström; Sara Samardzic; [2021]
  Nyckelord :Sociala relationer; kamratskap; utanförskap; samhörighet;

  Sammanfattning : Barns sociala tillvaro i skolan och fritidshemmet omfattar många olika delar såsom skapande, upprätthållande och brytande av relationer med individer i sin närhet. Interaktion med andra barn blir synliga i barnens ständiga relationsarbete där barn får trygghet av en tillhörighet och samhörighet i relationer med andra barn. LÄS MER

 5. 5. Skogens vänner och värden -En motivstudie av djur och natur i tre bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maya Younis; [2021]
  Nyckelord :Motivstudie; bilderböcker; tema och motiv i bilderböcker; Elsa Beskow; Natur och djur; värdegrund; text- och bildsamspel;

  Sammanfattning : Denna motivstudie analyserar vilka teman och motiv som finns i tre bilderböcker: Puttes äventyr i blåbärsskogen (1901) av Elsa Beskow, Bus och Frö på varsin ö (2012) av Maria Nilsson Thore och Lille Lustig och skogens vänner (2015) av Inger Kvillner och Eva Kvillner. Syftet med analysen är att undersöka hur naturskildring och gestaltning av djur framställs i tre utvalda bilderböcker för barn, vilka motiv som finns i dessa böcker samt samspelet mellan bild och text. LÄS MER