Sökning: "vänster förmak"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vänster förmak.

 1. 1. Jämförelse av vänster förmaks storlek vid olika ekokardiografiska metoder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Anteroposteriora diameter; diastolisk dysfunktion; förmaks storlek; ; Simpsons biplan; sjukdomsprognos; tvådimensionell ekokardiografi; vänster förmak;

  Sammanfattning : Bedömning av vänster förmaks storlek är viktigt vid diagnosticering samt sjukdomsprognos, men även vid riskbedömning av allvarliga kardiovaskulära sjukdomar. Den vanligaste metoden för bedömning av vänster förmaks storlek är ekokardiografi. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan mjukvaruprogrammen Qlab och TomTec vid beräkning av vänster förmaksvolym

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Lienau; [2018]
  Nyckelord :3d; Qlab; TomTec; vänster förmaksvolym; jämförelse;

  Sammanfattning : Lienau, B. Jämförelse mellan mjukvaruprogrammen Qlab och TomTec vid beräkning av vänster förmaksvolym. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Biomedicinsk vetenskap, 2018. LÄS MER

 3. 3. JÄMFÖRELSE AV VÄNSTER FÖRMAKSVOLYM I APIKAL TVÅKAMMARPROJEKTION, INSPELADE MED TVÅ OLIKA ULTRALJUDS GIVARE (S5-1 OCH X5-1)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nasrin Latifpour; [2018]
  Nyckelord :apikal tvåkammarprojektion; S5-1 givare; Simpson s biplanmetod; tvådimensionell ekokardiografi; vänster förmak; vänster förmaksvolym; X5-1 givare; apical two chamber view; left atrium; left atrial volume; S5-1 transducer; Simpson s biplane method; two-dimensional echocardiography; X5-1 transducer;

  Sammanfattning : Abstrakt: Vänster förmaksstorlek har prognostisk betydelse inom kardiologi. Det finns generellt enighet om att vänster förmaksvolymmätning (VFV) är det bästa mätmåttet av vänster förmaksstorlek. För närvarande används S5-1 som är en phased array givare, som första val, för att avbilda 2-dimensionella två- och fyrkammarvyer. LÄS MER

 4. 4. JÄMFÖRELSE MELLAN TVÅ METODER FÖR BEDÖMNING AV VÄNSTER FÖRMAKSVOLYM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nyaz Kakahama; [2018]
  Nyckelord :Förmaksvolym;

  Sammanfattning : Kakahama N. Jämförelse mellan två metoder för bedömning av vänster förmaksvolym. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Biomedicinsk vetenskap, 2018. LÄS MER

 5. 5. Persisterande ductus arteriosus hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Caroline Jonsson; [2015]
  Nyckelord :PDA; persisterande ductus arteriosus; hund; patent ductus arteriosus; dog;

  Sammanfattning : Ductus arteriosus (DA) är en förbindelse mellan aorta och truncus pulmonalis som normalt finns hos alla däggdjur under fosterstadiet. Denna kanal har till syfte att shunta blod förbi lungorna tillbaka ut i systemkretsloppet, då gasutbyte sker över placenta och lungorna endast kräver en liten mängd blod för sin egen nutrition och metabolism. LÄS MER