Sökning: "vänsterextremism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet vänsterextremism.

 1. 1. Vad säger montern? : Om monterdesignens kommunikativa kraft i en informationsintensiv mässmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Annie Lund; [2019]
  Nyckelord :informationsdesign; rumslig gestaltning; mässor; monterdesign;

  Sammanfattning : Stiftelsen Expo arbetar med journalistik och utbildning för visionen ett samhälle där rasistiska idéer saknar inflytande. Expo ska ställa ut på Bokmässan 2019 med budskapet vi utmanar rasismen genom granskande journalistik och kunskapsspridning. LÄS MER

 2. 2. När det skrivs om extremism : en policyanalys av det komplexa förhållandet kring begreppen höger- och vänsterextremism i svensk myndighetskontext

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elma Huskic; [2018]
  Nyckelord :högerextremism; vänsterextremism; extremism; demokrati; politiskt våld; anti-demokrati; avvikelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen ”När det skrivs om extremism” syftar till att undersöka den likställning som sker mellan politiska höger – och vänsterextrema våldsaktörer i svensk myndighetskontext. Materialet som undersökts är en rapport från 2009 skapad av Brottsförebyggande rådet i samarbete med SÄPO, samt en statlig offentlig utredning formad som en forskarantologi från 2017. LÄS MER

 3. 3. Bilden av politisk höger- och vänsterextremism - Olika yrkeskategoriers syn på brottsligheten och könsrollerna i politiskt extrema miljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Erica Törnkvist; Hanna Fagerberg; [2018]
  Nyckelord :Högerextremism; Vänsterextremism; Radikal; Våldsbejakande; Könsroller; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Hanna Fagerberg & Erica Törnkvist Titel: Bilden av politisk höger- och vänster extremism – olika yrkeskategoriers syn på brottsligheten och könsrollerna i politiskt extrema miljöer Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Anna Rypi Sociologiska institutionen, höstterminen 2016 Politisk extremism förekommer i dagens samhälle men det finns en problematik kring begreppet, då olika definitioner förekommer. I denna kandidatuppsats, skriven vid Lunds universitet, var syftet att få en förståelse för hur olika yrkesgrupper som arbetar med att förhindra och utreda högerextremism och/eller vänsterextremism ser på extremistmiljöerna och vad de har för bild av dess medlemmar. LÄS MER

 4. 4. Ändamålet helgar medlen? : En experimentell studie om svenskars acceptans för olika former av politisk extremism

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Enberg; [2017]
  Nyckelord :högerextremism; vänsterextremism; politiskt våld; framing; experiment;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ett slag för det politiska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elina Pahnke; [2014]
  Nyckelord :Gramsci; vänsterextremism; högerextremism; hegemoni; våldsbejakande; antagonism; Foucault; liberalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis is a discourse analyis on the view on left wing extremism. The premiss of the study is to investigate why we speak more about autonomous political groups to the left in terms of extremism than we did before. A Gramscian perspective uncovers the liberal hegemony in the discourse. LÄS MER