Sökning: "vänsterpartier"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet vänsterpartier.

 1. 1. Hundra år av svenska valaffischer Ett kulturarv som rymmer dramatik, klasskamp, ideologiska motsättningar, propaganda, smutskastning, humor och en unik bildskatt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tina Hildebrand; [2014-03-04]
  Nyckelord :election posters; pathos; logos; ethos; valretorik; väljarbeteende; opinionsbildning; professionalisering; politikens; väljarbas; valets påverkansfaktorer; socialism; liberalism; koservatism; konservatism; ideologi; valaffisch;

  Sammanfattning : Titel Hundra år av svenska valaffischer: Ett kulturarv som rymmer dramatik, klasskamp, ideologiska motsättningar, propaganda, smutskastning, humor och en unik bildskattFörfattare Tina HildebrandKurs Examinationsarbete i Medie- och ommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetTermin Höstterminen 2013Handledare Nicklas HåkanssonSidantal 44 inklusive bilagaSyfte Syftet med denna studie är att belysa förändringar i hur partierna har använt valaffischer för att locka väljare under det senaste seklet.Metod Kvantitativ innehållsanalysMaterial En databas med 1 410 svenska valaffischer från åren 1911-2010Huvudresultat Studien visar att andelen ideologiska budskap minskar och att andelen sakfrågor ökar över tid. LÄS MER

 2. 2. Saken eller sättet? En studie i vänsterpartiers påverkan på gröna partiers framgångar i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Holmberg; Martin Hansen; [2014]
  Nyckelord :sakfråga; grön politik; vänsterpartier; nordisk politik; nyvänster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När miljöpartier bildades under 1980-talets Norden slog de igenom med mycket starkare kraft i Sverige och Finland än i Norge och Danmark. En förklaring går att finna i de etablerade partiernas beteende. Vi har gjort en studie av vänsterpartiers påverkan på gröna partiers framgång i Norden under 1980-talet. LÄS MER

 3. 3. Privatisering av kommunerna Medborgares eller politikers val?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Wallin; Henrik Alenius; [2007]
  Nyckelord :New Public Management; kommun; ideologi; historisk institutionalism; Nacka; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter den svenska välfärdsstatens uppbyggnad ansåg man att den svenska förvaltningen var i behov av reformer. Dessa reformer skulle komma att förändra i stort sett hela den kommunala verksamheten, vissa kommuner mer än andra. Reformerna hade till stor del inspirerats av de idéer som av forskare kommit att kallas New Public Management. LÄS MER