Sökning: "vänsterpartiet ideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden vänsterpartiet ideologi.

 1. 1. Partipolitisk ambition och ideologisk position -en komparativ analys av Miljöpartiet och Vänsterpartiet med avseende på partibeteende och grön ideologi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arvid Habermann; [2020]
  Nyckelord :ekomodernism; djupekologi; office-seeking; vote-seeking; Miljöpartiet; Vänsterpartiet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study seeks to explore the relationship between rational party behaviour and variations of green ideology. The analysis includes the Swedish green party, Miljöpartiet de gröna, and the Swedish left party, Vänsterpartiet, in order to examine different presentations of green politics in relation to specific party behaviour. LÄS MER

 2. 2. Valet 2018 - svänger du åt vänster, svänger jag åt höger : En kvalitativ semiotisk, retorisk och ideologisk analys av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas valfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Katja Sjöblom; Sanna Staflund; [2019]
  Nyckelord :Political communication; semiotics; rhetorics; ideology; election films; political advertisement; Politisk kommunikation; semiotik; retorik; ideologi; valfilmer; politisk reklam;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på hur Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna konstruerat en av sina valfilmer inför valet 2018. Studiens syfte är att undersöka hur visuella och retoriska medel används och samverkar samt hur respektive partis ideologi tydliggörs i valfilmerna. LÄS MER

 3. 3. Frihet i Tiden : Diskussion och användande av begreppet frihet i den socialdemokratiska idéskriften Tiden 1915-1920 och betydelsen av detta för partisplittringen 1917.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Vera Maria Olsson; [2016]
  Nyckelord :Swedish Social Democrats; freedom; ideology; Marxism; party division; Socialdemokraterna; frihet; ideologi; marxism; partisplittring; Tiden;

  Sammanfattning : In 1917, the Swedish socialist party SAP, Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti, was split in two. A more radical, leftish fraction broke out and became SSV, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (today Vänsterpartiet). LÄS MER

 4. 4. Svenska partiernas förhållningsätt till invandring. En kvalitativ analys över partiernas förhållningssätt till lagförändringen 2008 gällande invandringen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karzan Perdawidi; [2015-12-09]
  Nyckelord :invandring; åldrande befolkning; lagförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige och invandring är ett mycket omdiskuterat ämne i olika sammanhang. Ämnet berörs bland politiker, sociologer, ekonomer etc. På den politiska nivån har svenska partier haft olika syn på invandringen. Vissa partier är emot medan vissa andra är för invandringen. LÄS MER

 5. 5. Ingen kvinnokamp utan klasskamp - kvinnokampens ställning inom vänsterpartiet 1972-1996

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Peter Eriksson; [2014]
  Nyckelord :vänsterpartiet; sveriges kommunistiska parti; feminism; feminism inom svensk vänster; vänsterpartiet 1972-1996; modern svensk vänster; socialistisk och feministisk ideologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker författaren kvinnokampens ställning i Vänsterpartiet kommunisterna samt vänsterpartiets under perioden 1972-1996.... LÄS MER