Sökning: "vänsterpartiet ideologi"

Visar resultat 11 - 14 av 14 uppsatser innehållade orden vänsterpartiet ideologi.

 1. 11. Mellan kommunism och socialdemokrati : - en studie av vänstersocialismens ideologiska utveckling i Norge, Danmark, Sverige och Finland efter Berlinmurens fall.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Lindblom; [2012]
  Nyckelord :ideologi; förändring; socialism; demokratism; feminism; ekologism; kommunism; vänster; socialdemokrati; Sosialistisk Venstre; Socialistisk Folkeparti; Vänsterpartiet; Vänsterförbundet; Norge; Danmark; Sverige; Finland; modernism; traditionalism; parti; Berlinmuren; Ball; Dagger; förklaring; utvärdering; inriktning; program; kvantitativ;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze the ideological development of the former communist parties and the contemporary left-wing socialist parties of the Nordic countries. It is aimed at the two decades that have passed since the collaps of the Berlin wall and the parties at hand are; the Norwegian Sosialistisk Venstre, the Danish Socialistisk Folkeparti, the Swedish Vänsterpartiet and the Finnish Vasemmistoliitto. LÄS MER

 2. 12. Partiideologi eller partiprogram? En studie av den ideologiska utveckling som avspeglas i Vänsterpartiet Kommunisternas/Vänsterpartiets partiprogram från 1972 till 2008

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sophia Jönsson; [2011]
  Nyckelord :Vänsterpartiet; Vänsterpartiet kommunisterna; Ideologi; Kvantitativ innehållsanalys; Partiprogram; Kommunism; Socialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The relationship between the programs of the Swedish Left party and communist ideology is a vexed question, since the party has tried to transform itself from a communist party to a broad left party. This study describes the development of the ideology of the Left party as expressed in their party programs from the 1970’s until today. LÄS MER

 3. 13. Ideologi eller marknad? : En kvalitativ studie om hur de ideologiska värderingarna närvarar, i de svenska riksdagspartiernas politiska tv-reklam, under valet 2010.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Sofie Berglund; Emilie Lindqvist; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den strategiska politiska kommunikationen och valkampanjerna har blivit allt viktigare (Nord & Strömbäck, 2003, s.47). LÄS MER

 4. 14. Bränsle på brasan : En fallstudie om Uppdrag gransknings reportage om Vänsterpartiet hösten 2004

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Daniel Andersson; Jens Hultman; [2005]
  Nyckelord :politik och massmedia; journalistik - politiska aspekter; Vänsterpartiet; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hösten 2004 diskuterades Vänsterpartiets förhållande till kommunismen flitigt i medierna. En utlösande händelse var två reportage om Vänsterpartiet som Sveriges Televisions samhällsprogram Uppdrag granskning gjorde. Reportagen och de följande händelserna väckte stor uppmärksamhet i medierna. LÄS MER