Sökning: "vänsterpartiet ideologi"

Visar resultat 6 - 10 av 14 uppsatser innehållade orden vänsterpartiet ideologi.

 1. 6. Saken eller sättet? En studie i vänsterpartiers påverkan på gröna partiers framgångar i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Holmberg; Martin Hansen; [2014]
  Nyckelord :sakfråga; grön politik; vänsterpartier; nordisk politik; nyvänster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När miljöpartier bildades under 1980-talets Norden slog de igenom med mycket starkare kraft i Sverige och Finland än i Norge och Danmark. En förklaring går att finna i de etablerade partiernas beteende. Vi har gjort en studie av vänsterpartiers påverkan på gröna partiers framgång i Norden under 1980-talet. LÄS MER

 2. 7. Landsbygden ur ett politiskt perspektiv : en granskning av Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets landsbygdspolitik

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Carin Svensson; [2014]
  Nyckelord :politik; landsbygd; ideologi; Centerpartiet; Miljöpartiet; Vänsterpartiet;

  Sammanfattning : Vad är landsbygd, ur ett politiskt perspektiv? Finns det ens någon landsbygdspolitik hos de olika riksdagspartierna? Landsbygden som politisk fråga hamnar många gånger i skymundan. I denna uppsats undersöks det hur de olika partierna ser på landsbygden, vad de vill satsa på samt vad de vill förändra utifrån deras politiska texter. LÄS MER

 3. 8. Läxan, en fråga om ideologi? : En kvalitativ studie av Folkpartiets och Vänsterpartiets syn på läxan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Kamilla Blomgren; [2013]
  Nyckelord :Homework; The Liberal Party; The Left party; school policy; ideology; Läxa; Folkpartiet; Vänsterpartiet; skolpolitik; ideologi;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to examine the Liberal Party and the Left Party´s views on homework, if the parties considers that homework affects the schools plan for equivalence and if the parties disagreement can be related to their different ideologies. To answer the purpose I have used following questions: How do the Liberal Party and the Left Party define the concept of homework?, What is the purpose of homework in primary schools according to the Liberal Party and the Left Party?, What are the arguments for and against homework and do homework affects the schools plan for equivalence according to the parties? and Can the parties' views on homework be related to their respective ideologies? The method used is a qualitative textual analysis with focus on the idea analysis. LÄS MER

 4. 9. Vänsterideologi i Sverige : En idé- och diskursanalys av konstruktionen av Vänsterideologi inom Sveriges partipolitik under 2001-2013 med anknytning till Ideologiernas Död

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierTekniska högskolan

  Författare :Sebastian Persson; [2013]
  Nyckelord :Ideologi; Politik; Vänsterideologi; Socialdemokrati; Socialism; Kommunism; Partipolitik; Fukuyama;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar konstruktionen av Vänsterideologi i den svenska partipolitiken under 2001-2013. Uppsatsen förhåller även sitt material och sina fynd till teoretiseringar om Ideologiernas Död och Vänsterns Pånyttfödelse. LÄS MER

 5. 10. Styrningsrationalitet i svenska kommuner - en fråga om ideologi? : En komparativ studie om sambandet mellan ideologi och styrningsrationalitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Jenny Alexandersson (Weimers); [2012]
  Nyckelord :Styrningsrationalitet; New Public Management; Traditional Bureucracy; Kommuner;

  Sammanfattning : This paper is about if municipal council's ideology affect steering in the municipalities of Vellinge and Fagertsa. Vellinge has for a long time been governed by Sweden's conservative party Moderaterna. Fagersta has for a long time been governed by Sweden's left party Vänsterpartiet. LÄS MER