Sökning: "väntrumsundersökning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet väntrumsundersökning.

 1. 1. Patienters uppfattning av att samtala om sexuell funktion efter stroke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cornelia Göransson; Victoria Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Stroke; sexual function; conversation; patients; survey; Stroke; sexuell funktion; samtal; patienter; enkätstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell dysfunktion kan se olika ut för personer som drabbats av stroke och kan påverka bland annat lust och sexuell tillfredsställelse hos båda könen. Patienter med stroke har uttryckt att sexualitet är ett viktigt ämne att behandla i rehabilitering efter stroke, dock har det framkommit att det är den funktionsnedsättning som ofta förbisetts av sjukvårdspersonal. LÄS MER

 2. 2. Studenters kunskap om fruktsamhet och deras önskan om barnafödande. : en väntrumsundersökning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Lindblom; Martin Färdig; [2011]
  Nyckelord :fertility; knowledge; family planning; university students; fruktsamhet; kunskap; familjeplanering; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study was to describe, analyze and compare university students’ desire to have children, when they wanted to have their first and last child and their knowledge about fecundity in relation to the background factors: age, gender and educational level. This study will also investigate differences regarding university students’ desire to have children along with when they wanted to have their first and last child and their knowledge of declining fecundity at increasing age. LÄS MER