Sökning: "väpnad konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden väpnad konflikt.

 1. 1. Våldtäkt som krigsvapen i väpnade konflikter – Hur kan rättvisa skipas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolina Forssblad; [2019]
  Nyckelord :ICC; Våldtäkt; Brott mot mänskligheten; Väpnade konflikter; FN:s säkerhetsråd; Internationell straffrätt; Folkrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våldtäkter som ett krigsvapen i väpnade konflikter utgör en av historiens stora tystnader. Det var först under 1990-talet, genom de internationella krigsförbrytartribunalerna i forna Jugoslavien (ICTY) och Rwanda (ICTR), som det internationella samfundet uttryckligen erkände våldtäkt som brott mot mänskligheten. LÄS MER

 2. 2. Hur skapas mening efter kriget? En studie om uppkomsten av det kulturella traumat i Syrien och dess effekter på de syriska flyktingarnas liv i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Belal Alabd; [2019]
  Nyckelord :narrative; kultur; post-trauma; diskurs; krig; Syrien; integration; flyktingar; revolution; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2011 utbröt den sociala och politiska revolution i Syrien som senare utvecklades till en väpnad konflikt mellan regimen och olika väpnade folkliga grupper. Under perioden mellan 2012 och 2018 eskalerade konflikten och bredde ut sig i stort sett över hela Syrien. LÄS MER

 3. 3. Stones of the Past: Intentional Peacetime Heritage Destruction and International Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Coster; [2019]
  Nyckelord :public international law; international law; cultural heritage; cultural property; state responsability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The protection of cultural heritage first appeared in international conventions at the beginning of the 20th century. At the time, protection was only awarded in the event of an armed conflict. LÄS MER

 4. 4. Flickors rättigheter är mänskliga rättigheter : Världssamfundets (o)förmåga att skydda flickor associerad med väpnad styrka

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Sanne Svensson; [2019]
  Nyckelord :Barnsoldat; barn associerad med väpnad konflikt; flickor; indirekt deltagande; direkt deltagande; internationell humanitär rätt; internationella mänskliga rättighetslagar; rekrytering; internationella konventioner;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to inspect how international law tends to exclude girls’ as holder of their rights, when they are associated with armed conflict. From the view of a legal approach, different terms in conventions- optional- and additional protocols have interprets and systematizes to make de lege lata for girls’ in international law able to establish. LÄS MER

 5. 5. The Relationship Between Third-Party Countermeasures and the Security Council’s Chapter VII Powers: Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Bills; [2019]
  Nyckelord :public international law; state responsibility law; countermeasures; third-party countermeasures; obligations erga omnes; Security Council; Chapter VII; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis has examined the relationship between third-party countermeasures under the law of state responsibility and UN Security Council enforcement measures under Chapter VII of the UN Charter. Third-party countermeasures are a concept that refers to the use of countermeasures by a state other than the injured state in response to breaches of obligations erga omnes or erga omnes partes, providing states with ‘a necessary middle ground between war and words’ to enforce the obligations of concern to the international community as a whole. LÄS MER