Sökning: "väpnad konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden väpnad konflikt.

 1. 1. Flickors rättigheter är mänskliga rättigheter : Världssamfundets (o)förmåga att skydda flickor associerad med väpnad styrka

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Sanne Svensson; [2019]
  Nyckelord :Barnsoldat; barn associerad med väpnad konflikt; flickor; indirekt deltagande; direkt deltagande; internationell humanitär rätt; internationella mänskliga rättighetslagar; rekrytering; internationella konventioner;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to inspect how international law tends to exclude girls’ as holder of their rights, when they are associated with armed conflict. From the view of a legal approach, different terms in conventions- optional- and additional protocols have interprets and systematizes to make de lege lata for girls’ in international law able to establish. LÄS MER

 2. 2. The Relationship Between Third-Party Countermeasures and the Security Council’s Chapter VII Powers: Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Bills; [2019]
  Nyckelord :public international law; state responsibility law; countermeasures; third-party countermeasures; obligations erga omnes; Security Council; Chapter VII; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis has examined the relationship between third-party countermeasures under the law of state responsibility and UN Security Council enforcement measures under Chapter VII of the UN Charter. Third-party countermeasures are a concept that refers to the use of countermeasures by a state other than the injured state in response to breaches of obligations erga omnes or erga omnes partes, providing states with ‘a necessary middle ground between war and words’ to enforce the obligations of concern to the international community as a whole. LÄS MER

 3. 3. Ett humant kärnvapenkrig? - En rättslig analys av IHL:s grundläggande principer i förhållande till kärnvapen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Disa Janfalk; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; internationell humanitär rätt; kärnvapen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka kärnvapens laglighet under IHL, med särskilt fokus på fem för rättsområdet grundläggande principer. Världens stater har förklarat sig vara bundna av IHL:s generella principer och kärnvapenstaternas praxis har bekräftat att principerna har relevans för kärnvapenanvändning under väpnad konflikt. LÄS MER

 4. 4. Multinationella militära insatser som part till väpnad konflikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hellichius Lovisa; [2018]
  Nyckelord :IHL; multinationell militär insats; väpnad konflikt; part; FN; mandat; kontroll; fredsinsats;

  Sammanfattning : The thesis is focused on UN-authorized multinational miltary operations and their involvement in armed conflict as a possible party to it. The aim of the research is to define the notion of "armed conflict" and "party to armed conflict" as well as to investigate under what circumstances  multinational military operations, including peace operations, may become party to an armed conflict, both de facto and de jure. LÄS MER

 5. 5. Framing Mali : Swedish media portrayal of an armed conflict

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Niklas Norberg; [2018]
  Nyckelord :Mali armed conflict framing theory swedish sweden news media peace journalism war tuareg military UN FN United Nations peace keeping peacekeeping; fredsbevarande FN förenta nationerna militär väpnad konflikt krig media nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Research has shown that news media reporting on foreign affairs tend to rely heavily on official sources (e.g. Schwalbe, 2013; Entman, 2004; Lawrence, 2009). This thesis analyse whether this is the case in Swedish news media reporting on the armed conflict in Mali, where Sweden has troops sanctioned by the UN. LÄS MER