Sökning: "värdebegrepp"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet värdebegrepp.

 1. 1. Recensera och värdera : en undersökning av hur författarens första och andra verk recenseras i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Linnea Möller; Hanna Åberg; [2019]
  Nyckelord :Litteraturkritik; litterära värden; debutanter; recensioner; dagspress; värdebegrepp; stil- och formvärden; kunskapsvärden; emotionella värden; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen avser att undersöka hur en författares första och andra verk värderas i dagspress. Detta görs genom en jämförande kvalitativ undersökning av 54 recensioner från sex svenska dagstidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten. LÄS MER

 2. 2. Värdefull framtid

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Moa Gustafsson; [2015-01-23]
  Nyckelord :social hållbarhet; värdepolicy; värdevision; implementering; tjänstemän; kommun;

  Sammanfattning : Värdebegrepp är vanliga att använda som mål och policyer i vårt samhälle, varför de i denna studie benämns som värdepolicyer. Dessa policyer skapar komplexa situationer för de som ska implementera begreppen i sina arbeten. Trots detta fortsätter de att öka och ett begrepp som fått mer och mer uppmärksamhet är social hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Ersättning för värdet av skadad egendom : Om olika värdebegrepp inom skadeståndsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Odelberg; [2013]
  Nyckelord :Skadeståndsberäkning; Skadestånd; Sakskada; Skada; Värde; Värdebegrepp; Dagsvärde;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kvalificerade bedömningar av värdeförändringar i byggd miljö

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Fredrik Karlsson; Christoffer Verschuur; [2013]
  Nyckelord :fastighetsbranschen; fastighetsvärdering; marknadsvärde; avkastningsvärde; fastighetsredovisning; verkligt värde; områdesförändringar; real estate; real estate valuation; market value; real estate accounting; fair value; return value; neighborhood changes;

  Sammanfattning : På uppdrag av SWECO Management AB utreds möjligheten till att kunna se korrelationer mellan åtgärder på en fastighet eller i dess omgivning och ett förändrat fastighetsvärde. Denna information skall vara SWECO till gagn i upphandlingssituationer, för att lättare kunna visa för beställaren om att tjänsten i fråga kan leda till ett ökat fastighetsvärde. LÄS MER