Sökning: "värdeflödesanalys leverantör"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden värdeflödesanalys leverantör.

 1. 1. Hantering av orderspecifika komponenter : En fallstudie utförd vid ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Jonas Carrevik; Jonatan Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Value stream mapping; wastes; customer order driven production; production strategy; Värdeflödesanalys; slöseri; kundorderstyrning; produktionsstrategi;

  Sammanfattning : Purpose– The purpose with the study is to with help of value stream mapping identify problem areas and wastes connected to the handling of order specific components. To be able to answer the purpose the following two research questions was formulated. LÄS MER

 2. 2. Logistikflöden i möbelföretag med distribuerad tillverkning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Ragna Raaby; Jenny Hammar; [2016]
  Nyckelord :transportation value stream mapping; outsourcing; delivery performance; delivery quality; value stream mapping; Lean logistics; värdeflödesanalys inom transport; outsourcing; leveransprecision; leveranskvalitet; flödeskartläggning; Lean logistics;

  Sammanfattning : Purpose– The practical purpose of the study is to find an efficient logistics solution that takes in to consideration the cost, delivery performance and delivery quality for a furniture manufacturer. To fulfil the purpose three objectives have been formulated:To map a furniture manufacturer’s logistics flows and identify any potential wastes. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av en tjänsteleverantörs processer : Genomfört som en fallstudie på köksprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Christofer Almén; Olof Samzelius; [2015]
  Nyckelord :Processeffektivisering; Lean Production; Slöseri; Värdeflödesanalys.;

  Sammanfattning : Produktionskostnaderna i byggbranschen ökar ständigt och i en rapport utgiven avSveriges byggindustrier kartläggs att uppemot 30-35 % av den totalaproduktionskostnaden i ett byggprojekt kan betraktas som slöseri.Slöseri kan beskrivas som de förbrukade resurser som inte skapar något värde förkunden, såsom förflyttning av material, väntan, avbrott, lagerhållning ochöverproduktion. LÄS MER

 4. 4. Analys och åtgärdsförslag för ledtidsreducering vid fönstertillverkning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jenny Carlsson; [2006]
  Nyckelord :Ledtid; fönstertillverkning; Lean Production; Toyota Production System; värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts vid Elitfönster AB i Vetlanda. Elitfönster AB är Sveriges största leverantör av fönster och fönsterdörrar.Syftet med arbetet är att ta fram åtgärdsförslag för att minska ledtiderna, då korta leveranstider blir ett allt viktigare konkurrensmedel. LÄS MER