Sökning: "värdeflödesanalys scania"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden värdeflödesanalys scania.

 1. 1. Flödet av motorer kring motorprovningen hos Scania i Södertälje : En analys av störningar skapade av sidoflöden

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Patrik Henriksson; Victor Hammar; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på motormonteringen hos Scania CV AB i Södertälje med syftet att undersöka flödet av motorer efter att de lämnat monteringslinjerna. I Södertälje monteras i första hand motorer till bussar och tunga lastbilar, men en liten del av volymen utgörs även av fristående industri- och marinmotorer. LÄS MER

 2. 2. Uppskattning av produktionstidsspann och kapacitet : En simuleringsbaserad studie för att uppskatta satsstorlekars påverkan på ett produktionsflödes kapacitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Lars Sandin; Rasmus Wahlin; [2015]
  Nyckelord :Minimalt tidsspann; Produktion; Satsstorlekar; Simulering; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Måleriet Chassi på Scania CV AB i Södertälje är en stödenhet som producerar kundanpassade artiklar till huvudproduktionslinan. Efterfrågan på dessa artiklar har varit och är högre än Måleriet Chassis kapacitet. LÄS MER

 3. 3. Processanalys av Scanias mjukvaruutveckling för drivlinan

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sofie Wisén Svanström; Jenny Tiger; [2014]
  Nyckelord :software development; Scania; process; quality; efficiency; lead times; waste; testing; mjukvaruutveckling; Scania; process; kvalitet; effektivitet; ledtider; slöserier; testning;

  Sammanfattning : Scanias nuvarande mjukvaruprocess upplevs, i många fall, vara onödigt lång från det att en idé har genererats tills att den har lanserats på marknaden. För att konkurrera på marknaden är det viktigt att erbjuda nya tjänster och ny avancerad fordonsstyrning som snabbt ska kunna sättas i produktion. LÄS MER