Sökning: "värdegrund examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden värdegrund examensarbete.

 1. 1. Utmaningarna med en jämställd historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ashkan Jamali; Kerim Sutovic; [2019]
  Nyckelord :Aktörsperspektiv; Genus; Historiebruk; Historiemedvetande; Identitetsskapande; Jämställdhet; Läroböcker; Läromedel; Styrdokument;

  Sammanfattning : I styrdokumenten finns en strävan mot en jämställd undervisning men läroböckerna ger en kvinnofattig bild av historien. Detta grundar sig i att män oftast tagit en större plats i historien och detta gör att kvinnor som individer inte hörs i samma bemärkelse. LÄS MER

 2. 2. HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLEKTIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Borgström Petrovic; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Script; Transexualism; Lärare; Läroplan; Foucault; Skola; Styrdokument;

  Sammanfattning : HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLKETIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ. HANNA BORGSTRÖM PETROVIC Hanna Borgström Petrovic. Trängsel i uppdraget. En studie av lärares reflektioner av att möta icke-cis elever i skolmiljö. LÄS MER

 3. 3. Värdegrundsarbete på högstadiet - En intervjustudie med högstadieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Susanne Hansson; [2018]
  Nyckelord :högstadiet; värdegrunden; värdegrundsarbete; relationellt perspektiv; sociokulturellt perspektiv; högstadiet; värdegrunden; värdegrundsarbete; relationellt perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Syfte och frågeställningar Syftet med mitt arbete är att genom ett elevperspektiv försöka undersöka hur några högstadieelever diskuterar värdegrunden för att ta reda på om värdegrunden genomsyrar vardagen och är integrerad hos eleverna eller om arbetet med värdegrunden är formaliserat och schemalagt. Följande frågeställningar besvarar arbetets syfte: ● Hur förstår eleverna skolans värdegrund såsom den framställs i styrdokumenten? ● Hur tolkas och bearbetas värdegrundsbegrepp tillsammans med eleverna? ● Hur arbetar eleverna med värdegrunden i skolan? ● Hur möter eleverna värdegrunden i skolan? Teoretisk förankring Detta examensarbete utgick från tidigare forskning inom värdegrundsarbete och empirin tolkades genom det relationella perspektivet och det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan ergonomi och sjukfrånvaro/kvalitetsutfall

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mathias Lidevad; Alexander Stenfeldt; [2018]
  Nyckelord :Ergonomi; Sjukfrånvaro; Kvalitet; Korrelation; RAMP; Ergonomiverktyg; Fallstudie;

  Sammanfattning : This thesis project has been carried out in the Bachelors of engineering program, Innovation, Production and Logistics at Mälardalen University in the spring of 2018. The assigning company is GKN Driveline in Köping. LÄS MER

 5. 5. Mötet med depression : En studie om hur socionomer i Umeå tänker kring bemötande av klienter med depression.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Byström; Anna Skillryd; [2018]
  Nyckelord :bemötande; depression; socialt arbete; socionom; psykisk ohälsa; Umeå;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete som omfattar en studie om hur socionomer i Umeå med omnejd tänker kring bemötande av klienter som har en depression eller visar tecken på depression. Vi ville undersöka detta utifrån vikten av bemötande inom socialt arbete med personer med psykisk ohälsa då det finns vetenskapligt belägg för att bemötandet kan påverka resultatet av insatser. LÄS MER