Sökning: "värdegrund genus"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden värdegrund genus.

 1. 1. ”Tänk om jag hade fötts till tjej och blivit tvungen att ha leopardnylonstrumpor på mig!” : En studie om hur genus framställs i vanligt förekommande högläsningsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Pavlovic; [2018]
  Nyckelord :Gender; basic values; children s literature; literature didactics; reading aloud; book discussions; Guldmysteriet; SVJ; and Sandvargen; Genus; värdegrund; barnlitteratur; litteraturdidaktik; högläsning; boksamtal; Guldmysteriet; SVJ; och Sandvargen;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze commonly read children’s literature from a gender perspective. The study also contains a discussion about what these books can convey to students and how they can be used in a didactic perspective. LÄS MER

 2. 2. Sex – sakral sensualism eller satanisk svaghet? : En litteraturstudie om judendomen och buddhismensförhållningssätt till sexualitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Ellen Bodenhem Östgren; [2018]
  Nyckelord :Sexualitet; Feminism; Judendom; Buddhism; Genus; Maktstruktur; Religionsundervisning;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie som syftar till att undersöka hur judendomen och buddhismen förhåller sig till sexualitet. Den syftar även till att undersöka vilka skillnader det finns i tolkningen av sexualiteten beroende på om forskningen sker med en mer traditionell vetenskaplig forskning eller genom en feministisk forskning. LÄS MER

 3. 3. Fantasyhjältinnor och genus ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnea Sedendahl; [2018]
  Nyckelord :fantasyhjältinnor; kvinnliga fantasyhjältar; genus; värdegrund; litteraturdidaktik; fantasylitteratur; ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks kvinnliga fantasyhjältar i tre populära böcker: Röd drottning, De utvalda:tankeläsaren och Glastronen. Fantasyhjältinnorna studeras för att ta reda på hur de framställs i den studerade litteraturen ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 4. 4. ”Varför hade jag dom här satans killkläderna på mej?” : En studie om genus och hur flickor skildras i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Olsson; [2018]
  Nyckelord :gender; children’s literature; working with equality; values; reading aloud; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar; genus; barnlitteratur; jämställdhetsarbete; värdegrund; högläsning; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to see how girls are portrayed in children’s literature from a gender perspective. The analysis is based on different specific features with the characters such as looks, stereotypical behaviour and interplay with other characters. LÄS MER

 5. 5. Ett möte mellan fantasi och verklighet - Fantasylitteratur i gymnasieskolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Eriksson; Elina Persson; [2018]
  Nyckelord :Gymnasiet; Läsning; Genus; Pojkarna; Fantasy; Värdegrund; Kön; Skola;

  Sammanfattning : I denna studie, inspirerad av Malin Alkestrands avhandling Magiska Möjligheter - Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete, har vi undersökt hur en lärare på en gymnasieskola arbetar med fantasy i sitt klassrum samt vilka möjligheter litteraturen har i värdegrundsarbetet, med fokus på jämställdhetsfrågor. Genom en pedagogiskt riktad textanalys av boken Pojkarna av Jessica Schiefhauer (2011), klassrumsobservationer samt en intervju med en lärare fann vi att fantasy är fruktbart att använda i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER