Sökning: "värdegrund internationellt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden värdegrund internationellt.

 1. 1. ”Inte ett leende före höstlovet” : En kvalitativ studie om lärares erfarenheter och upplevelser av mottagandet av en ny skolklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Hugaas; Frida Ström; [2020]
  Nyckelord :ny klass; gruppbildning; relationer; relationell pedagogik; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskollärare resonerar om arbetet med mottagandet av en ny skolklass. Ämnet är relevant att undersöka närmare eftersom lärare har viss professionell frihet att själva utforma sin undervisning, vilket kan medföra såväl likheter som skillnader i val av arbetssätt och förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Bry dig om mig - Om förskollärares och barnskötares syn på de relationsskapande processerna i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petra Rosqvist; Majewska Magdalena; [2019]
  Nyckelord :förskola; interaktion; kommunikation; kvaliténs brännpunkt; relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare och barnskötare i förskolan ser på relationsprocesserna och de relationer de skapar med barnen. Ämnet valdes med anledning av att vi sett personal skapa olika relationer med barnen under våra år inom utbildningen. LÄS MER

 3. 3. Attraktiva arbetsgivare : En undersökning om vad arbetare inom IT-sektorn anser attraktivt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emelie Persson; Andreas Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Attraktiv arbetsgivare; flexibla arbetstider; värdegrund; bristyrken;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har kampen om att attrahera och behålla arbetskraft blivit allt hårdare, speciellt Inom IT-sektorn som är en sektor som i framtiden kommer att lida av arbetskraftsbrist. Därför blir arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare allt viktigare då det är dessa arbetsgivare som får välja först bland de arbetssökande. LÄS MER

 4. 4. Arbetstillfredsställelse relaterat till vårdkvalitet i en specifik vårdmiljö ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Raili Bolay; Annelie Wahlgren; [2014]
  Nyckelord :Job satisfaction; work values; quality of care; patient safety; primary nursing; Arbetstillfredsställelse; arbetets värdegrund; vårdkvalitet; patientsäkerhet; omvårdnadsansvarig sjuksköterska;

  Sammanfattning : ABSTRACTProblems with high turnover in nursing has escalated during the last years both nationally and internationally. according to previous research job satisfaction and quality of care was connected to specific features of the hospital work environement. LÄS MER

 5. 5. Mjuka värden och lull-lull : Om varför Försvarsmaktens värdegrund inte upplevs som tydlig och gemensam

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Unogård; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 2005 påstods att majoriteten av de officerare som inte stödde Försvarsmaktens ominriktning mot insatsförsvar och ökat internationellt engagemang var så kallat ej toleranta. Under åren därpå kom myndighetens överbefälhavare att konstatera att en av ominriktningens avgörande delar handlade om att förändra värderingar, förhållningssätt och verksamhetskultur, liksom att den gemensamma värdegrundens stärkande var avgörande för militärens framtid. LÄS MER