Sökning: "värdegrund media och kommunikation"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden värdegrund media och kommunikation.

 1. 1. Externkommunikation och värdegrund. En studie om en ideell organisations genusmedvetna kommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Astner; Elin Nyström; [2016]
  Nyckelord :Ideell organisation; digital kommunikation; genus; feminism; inramning; stereotyper; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how one non-governmental organisation (NGO) through its digital communication on Facebook constructs the image of women, and how it frames problems and solutions associated to women’s liberation. Since an increased number of NGOs have now an outspoken ambition concerning gender equality, this study intends to determine and discover whether their communication is consisted with the expressed values. LÄS MER

 2. 2. Herrgård eller anstalt, olika bilders påverkan på Stigby 

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Redman; Johan Radix; [2014]
  Nyckelord :Organisationskultur; Strategisk kommunikation; CSR; Statens Institutionsstyrelse; SIS; Diskurs; Mediernas makt;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka SIS ungdomshem Stigbys organisationskultur och hur Stigby presenteras i Jönköpingsposten och Jnytt. Detta jämförs även med hur SIS ungdomshem Fagared presenterats i Göteborgsposten och Göteborgstidningen, SIS är Statens Institutionsstyrelse. LÄS MER

 3. 3. Bröd och skådespel åt folket : En kvalitativ analys av realityserien Paradise Hotel och en diskussion om TV4:s och medborgarens roll i offentligheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Daniel Andersson; Jon Karl Ivan Mattsson; [2005]
  Nyckelord :könsroller i TV; genus; kroppsuppfattning; kulturmönster; TV-program; dokusåpor; Gender studies; Genusvetenskap; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem: Underhållningsutbudet i TV ökar och televisionens möjligheter att stimulera till debatt och fungera som kunskapskälla riskerar att försvagas. Paradise Hotel, en så kallad realityserie, sändes flitigt i TV4 under våren 2005. LÄS MER

 4. 4. I friskolans vård eller våld : en analys av ett debattprograms konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ulla Sundström; [2004]
  Nyckelord :religiösa friskolor; information; kulturmöte; muslimska friskolor; friskola; Skolverket; Al-Fajderskolan; El Dagveskolan; arabiska friskolor; värdegrund; kommunikation; etik; religionsdidaktik; etnicitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur religiösa friskolor behandlades i media efter debattprogrammet i TV "Dokument inifrån" som sändes den 8/5 år 2003. Programmets journalist kritiserade både muslimska och arabiska friskolor för att inte följa svensk skollag och den läroplan som finns för friskolorna samt för de allmänna skolorna. LÄS MER