Sökning: "värdegrundsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet värdegrundsarbete.

 1. 1. Förväntningar och förutsättningar för att skapa WOW! : En kvalitativ studie om ett techbolags interna identitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Rosén; Kamilla Envall; [2019]
  Nyckelord :kultur; organisationskultur; intern identitet; organisationsidentitet; social identitet; värdeord; värderingar; värdegrund; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur i skolan - ur ett värdegrundsperspektiv : En intervjustudie med F - 3 lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Hansson; Carola Ojala; [2019]
  Nyckelord :critical literacy; litteraturundervisning; sociokulturellt perspektiv; skön-litteratur; värdegrundsperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka och beskriva hur tre F-3-lärare använder skönlitteratur i ämnet svenska och om och hur det kopplas till läroplanens texter om värdegrund. Som metod har vi använt oss av kvalitativ forskning med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Etik och värdegrundsarbete i ämnet religionskunskap för grundskolans årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Ekelund Acolatse; Emma Ahlm; [2019]
  Nyckelord :Etikdidaktik; religionsundervisning; skola och värdegrund;

  Sammanfattning : I detta arbete presenterar vi en sammanfattning av den forskning vi hittat angående hur man kan och har arbetet med etik och värdegrundsfrågor utifrån nuvarande och tidigare läroplaner i ämnet religion. Vi kommer ge exempel på hur man kan undervisa om etik och värdegrundsfrågor i skolan samt undersöker hur lärare ute på fältet väljer att undervisa om etik och värdegrundsfrågor inom religionsämnet. LÄS MER

 4. 4. Värdegrund+Skönlitteratur=Sant : En studie om skönlitteratur och värdegrundsarbete i svenskundervisningen i årskurserna 1–4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marie Sellergren; Michaela Johanson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare kan arbeta med värdegrunden genom skön­litteraturen i årskurserna 1–4. Vidare har vi undersökt hur lärare tolkar begreppet värdegrund, om lärare prioriterar skönlitteratur i svenskundervisningen och hur lärare kan använda skön­litteratur i svenskundervisningen. LÄS MER

 5. 5. En bild säger mer än tusen ord : En kvalitativ studie om bilders funktion i läromedel för religionsämnet på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Tysk; [2019]
  Nyckelord :religion; didaktik; pedagogik; läromedel; bilder;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. LÄS MER