Sökning: "värdekärna"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet värdekärna.

 1. 1. Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ylva Larsson Rosander; Vendela Björkman; [2021]
  Nyckelord :Skyddszon; natura-råd; hänsynsbeslut; äganderätt; ersättning; Natura 2000; skog; skogsvårdslag; hänsyn; naturreservat; nationalpark; värdekärna; naturvärde; tillstånd; Skogsstyrelsen; fastighetsgräns; transaktionskostnad; skogsbruk; naturvårdsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate buffer zones in forests close to a protected area; how they can occur and what consequences they may have for landowners. Protection of forests due to high nature values is a highly debated topic in Sweden. The debate has led to a governmental investigation concerning the subject. LÄS MER

 2. 2. Landskapsplanering och konnektivitetsförbättringar inom värdetrakter i Västerbottens län

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Hanna Triumf; [2008]
  Nyckelord :landskapsplanering; värdetrakt; värdekärna; konnektivitet; GIS;

  Sammanfattning : According to the Swedish strategy for forest protection, additionally 40 000 ha productive forestland will be protected in the county of Västerbotten, between 1999 and 2010. A national project was carried out to distinguish the proportion of forest with a high biological value, in all counties. LÄS MER