Sökning: "värdekedja"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet värdekedja.

 1. 1. Sourcingsstrategier och inköpsvolymer under Covid-19 pandemin : Jämförelse mellan olika svenska modeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Mauricio Salazar Cardona; Daniel Persson; Joel Fransson; [2022]
  Nyckelord :Sourcing strategies; sourcing; nearshoring; offshoring; reshoring; supply chain; lockdowns; Covid-19; Sourcingstrategier; sourcing; nearshoring; offshoring; reshoring; värdekedja; nedstängningar; Covid-19;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att kartlägga om och hur modeföretag har anpassat sin försörjningskedja under Covid-19. Studien kommer främst att fokusera på om det har skett geografiska förändringar i sin sourcingstrategi, samt hur företagens inköpsvolymer har förändrats under pandemin. LÄS MER

 2. 2. Cybersecurity in Railways : Identifying and Communicating Risks using System Dynamics Modeling

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Cecilia Mikiver; [2022]
  Nyckelord :System dynamics; System Dynamics Modeling; CLD; Cybersecurity; Safety; Railway; Digitalization.; Systemdynamik; Systemdynamisk Modellering; CLD; Cybersäkerhet; Säkerhet; Järnväg; Digitalisering;

  Sammanfattning : Extensive digitization is currently underway in the railway sector, which has resulted in several benefits and improvements, but also challenges. The increased use of digital technologies increases the risks of vulnerabilities and susceptibility to cyberattacks. LÄS MER

 3. 3. En analys av hur svenska modeföretag arbetar med transparens av sin värdekedja : I kommunikation mot slutkonsument

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michaela Johansson; Lova Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Transparency; textile value chain; end consumer; communication; producer responsibility; sustainability; textile industry; slow fashion; Transparens; textila värdekedjan; slutkonsument; kommunikation; producentansvar; hållbarhet; textilindustri; slow fashion;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur svenska modeföretag arbetar med transparens av sin värdekedja för att kommunicera de sociala- och miljömässiga avtryck som verksamheten medför. Studiens resultat kan förhoppningsvis bidra till ökad kunskap om hur trovärdighet och tydlighet kan uppnås/användas för att förbättra kommunikationen från företag till konsument. LÄS MER

 4. 4. Flygstridsledarutbildningen : Utvecklingsmöjlighter i en förändrad omvärld.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Daniel Lundgren; Emil Johansson; [2022]
  Nyckelord :Flygstridsledare; Utbildning; Resursbaserat; Urval; Rekrytering; Resurser; Resursbrist; Effektivitet; Pedagogik; Värdekedja; Flygsäkerhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka varför elever inte klarar av att genomförautbildningen till flygstridsledare i Försvarsmakten. En resurskrävande utbildning med testade elever, bra tekniska förutsättningar, och en hög lärartäthet. Trots detta avskiljs upp mot 38%av eleverna under olika skeden i utbildningen. LÄS MER

 5. 5. Hållbara aktiviteter inom inköpsfunktionen : En kvalitativ studie på svenska modeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Hartmann Gyllenhammar; Matilda Cederberg; Cecilia Karsberg; [2022]
  Nyckelord :Purchasing; Purchasing role; Sustainability; Sustainable development; Textile value chain; Fashion industry; Strategies; SSCM; Inköp; Inköpsrollen; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Textil värdekedja; Modeindustrin; Strategier; SSCM;

  Sammanfattning : Introduktion: Textilbranschen är en av de industrier som har störst negativ påverkan på miljön och sociala förhållanden. Detta har mynnat ut i att det i dagens samhälle finns efterfrågan och förväntningar på industrin att förändras, både för planetens bästa men även för företagens överlevnad. LÄS MER