Sökning: "värdekedja"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet värdekedja.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. Försörjningstrygghet - I nationens intresse?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Fredrik Onbiner; Magnus Sjölund; [2019]
  Nyckelord :Försörjning; leveranssäkerhet; försörjningstrygghet; värdekedja; strategisk design; ammunition; Försvarsmakten; Försvarets materielverk; fred; kris; krig; LUFS; Lagen om upphandling inom Försvars och Säkerhetsområdet;

  Sammanfattning : Att Försvarsmakten och våra soldater i alla händelser har ammunition till sina vapen kan tyckas vara en självklarhet. Men att skapa de mest optimala och kostnadseffektiva förutsättningarna för att trygga försörjningen av all denna ammunition är en utmaning. LÄS MER

 3. 3. En nudge på vägen : En kvalitativ studie kring e-handelsföretags möjlighet att implementera och öka andelen miljöfrakt genom nudging

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alida Brännström; Rebecka Krantz; [2019]
  Nyckelord :Nudge; Nudging; miljöfrakt; hållbarhet; e-handel; modebranschen; beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade medvetenheten om miljöpåverkan leder till att organisationer i högre utsträckning arbetar för att uppnå FN:s hållbarhetsmål genom att säkerställa en hållbar värdekedja. Dels för att allt fler e-handelsföretag vill minska sin klimatpåverkan men även för att hållbarhet har blivit ett konkurrensverktyg. LÄS MER

 4. 4. En värdekedja för jämställdhet? : En prövning av Arvid Nordquists arbete för jämställdhet utifrån jämställdhetsproblematik i Antioquia, Colombia.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linnéa Waninger; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Feminismen har idag kommit att allt mer integreras i företagsvärlden. Där stater och civilsamhälle länge har arbetat för att främja jämställdhet har företag kommit att bli nya aktörer för detta ändamål. Arvid Nordquist är ett av de företag som arbetar för att stärka kvinnor i sina värdekedjor. LÄS MER

 5. 5. The boom of the brewery industry : A qualitative analysis of the current bubbling trend that has washed over the Swedish market

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Wiking; Armin Tayefeh Morsal; [2019]
  Nyckelord :Microbrewery; craft beer; trend; marketing; Mikrobryggeri; hantverksöl; trend; marknadsföring;

  Sammanfattning : The number of microbreweries in Sweden has shown a huge increase over the last few years. The massive expansion concerns professionals as well as civilians, and the purpose of this thesis is to examine what factors answers for this boom. This was proceeded through qualitative interviews with different professions within the business. LÄS MER