Sökning: "värdekedjan analys"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden värdekedjan analys.

 1. 1. Samarbete för minskat matsvinn – en analys av utmaningar, framgångsfaktorer och vägen framåt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Annelie Erlingstam; Sofie Harald; [2021]
  Nyckelord :Frivilliga överenskommelser; matsvinn; förebyggande åtgärder; samarbete; framgångsfaktorer; svårigheter; voluntary agreements; food waste; food waste prevention; collaboration; success factors; barriers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Livsmedelsindustrin i Sverige står för ungefär 20–25 % av den totala klimatpåverkan och 50 % av den totala övergödningen i landet. Ett sätt att minska påverkan är att minska mängden matsvinn som uppkommer längs med livsmedelskedjan. Matsvinnet kan variera mellan 10–50% beroende på förloppet i kedjan och typ av livsmedel. LÄS MER

 2. 2. Från Östgötaslätten till matupplevelse : En kvalitativ studie av värdekedjan mellan producent, grossist och restaurang på en lokal marknad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Gunnarsson Folkegård; Sebastian Olivares; [2020]
  Nyckelord :Valuechain; locally produced raw materials; local market; wholesale; added value; value-creating; producers; Värdekedja; lokalt producerade råvaror; lokal marknad; grossist; mervärde; värdeskapande; producent;

  Sammanfattning : Restaurangutläggen har ökat sedan 2010 och efterfrågan på lokalt producerad mat har ökat allt mer senaste tiden, vars syfte inte längre enbart syftar till att mätta idag. Trender har lett till att mervärden inom mat såsom kvalité, hållbarhet och ursprung efterfrågas, varpå restauranger har anpassat sig till detta för att skapa en matupplevelse. LÄS MER

 3. 3. Home Energy Management Systems : A Research Study on the European and Nordic Market

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emil Adeli; Gustav Hedman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global energy consumption has more than doubled since the year of 1990, leading to energy efficiency and management becoming increasingly important topics on the sustainable development agenda. Home Energy Management Systems (HEMS) is a solution combining hardware and software for managing, measuring and analyzing residential energy consumption and in effect addressing the issue of increased energy expenditure. LÄS MER

 4. 4. Förbättringsarbete inom leveranskvalité i ett tillverkande företag : En utforskande studie angående emballeringens och interna transporters inverkan på leveranskvalité.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Andreas Olsson; Erik Nykvist; [2020]
  Nyckelord :Delivery quality; Customer satisfaction; Waste; Packing; Internal transport; Lean; Leveranskvalité; Kundnöjdhet; Slöseri; Emballering; Intern transport; Lean;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med denna studie är att studera emballeringsaktiviteters och interna transporters inverkan på leveranskvalité i en tillverkande verksamhet. För att besvara syftet har tre frågeställningar formulerats: -          Hur kan emballeringsaktiviteter och interna transporter kopplas till leveranskvalité? -          Vilka slöseri och brister finns inom emballeringsaktiviteter och interna transporter? -          Hur kan hantering av emballeringsaktiviteter och interna transporter bidra till en förbättrad leveranskvalité?   Metod – Den valda metoden för denna studie är fallstudie med en kvalitativ inriktning kring hantering av empiriska data. LÄS MER

 5. 5. Obstacles in the textile upcycling chain, a case study of the communication between small-scaled upcycling actors and their processes.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Aguilar Johansson; Andrea Runstrand; [2020]
  Nyckelord :Upcycle; Remanufacturing; Textile Waste Management; Communication Tools; Reversed supply chain; Closed loop systems; Sorting; Återbruk; Textilindustri; Hållbar produktion; Kommunikationsverktyg; Småskalig;

  Sammanfattning : Upcycling of textiles is a well-known method to remake worn textiles and decrease the environmental impact coming from the textile industry. Many fast fashion companies have tried to implement upcycling in their own textile value chains to become more circular. LÄS MER