Sökning: "värdekedjan"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet värdekedjan.

 1. 1. AI-enabled Business Model Innovation for the Healthcare Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Natalie Aleksić; Anna Vidina; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Business Model; Business Model Innovation; Healthcare Industry; Artificiell intelligens; Affärsmodell; Affärsmodellinovation; Hälso- och sjukvårdsbranschen;

  Sammanfattning : Recent developments in the field of Artificial Intelligence (AI) drive businesses to introduce digitally advanced products, services, processes, and mechanisms to various markets (Krauset al. 2022; Parida et al. 2019). In this manner, the healthcare sector proves as a propitious industry for successful AI-application (Jiang et al. LÄS MER

 2. 2. Electric vehicles’ potential to provide flexibility services

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Celina Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :vehicle-to-grid; electric vehicle; flexibility services; battery storage; barriers to implementation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The automotive industry is undergoing an unprecedented transformation, and all actors along the value chain are affected. A company in the midst of this is Axess Logistics, which offers car logistics solutions to general agents and dealers in the Scandinavian market. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär design hos svenska modeföretag : cirkulära designstrategier och dess tillämpning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sonia Braska; Mikaela Hellgren; [2022]
  Nyckelord :circular economy; circular design; circular design strategies; cirkulär ekonomi; cirkulär design; cirkulära designstrategier;

  Sammanfattning : Textil- och modeindustrin är en av de mest miljöförorenande industrierna i världen, med dess resursintensitet och stora mängd producerat avfall. De senaste åren, med start från år 2000 har klädproduktionen fördubblats, medan det genomsnittliga antalet gånger plagget används innan det slängs har minskat. LÄS MER

 4. 4. Rapportering som verktyg för hållbarhetsarbete inom klädindustrin : En fallstudie på H&M Group:s hållbarhetsrapporter under åren 2002–2020

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Fanny Djerf; Josefine Ringdahl; [2022]
  Nyckelord :H M; H M Group; sustainability report; sustainability; environmental; socially; value chain; external; impact; the textile industry; the clothing industry; clothing company; indicators; content analysis; qualitative; H M; H M Group; hållbarhetsrapport; hållbarhet; miljö; socialt; ansvar; värdekedja; omvärld; påverkan; textilbranschen; klädbranschen; klädföretag; indikatorer; innehållsanalys; kvalitativ;

  Sammanfattning : Because of the growing pressure and expectations on companies' social and ecological responsibility from society, sustainability has become anincreasingly important aspect to integrate within companies. This study has analyzed how sustainability reporting can function as a tool for companiesto communicate their sustainability work. LÄS MER

 5. 5. Analys av byxors kvalitet genom simulerad användning : En undersökning av vilka kvalitetsparametrar som förkortar en vävd byxas användningstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonnah Gustafsson; Marcus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Quality analysis; standardized test methods; sustainability; woven; life span; Kvalitetsanalys; standardiserade testmetoder; hållbarhet; väv; användningstid;

  Sammanfattning : En textilprodukts produktionsprocess beräknas stå för 80% av dess totala klimatutsläpp. Produktionen förorenar både vatten och land. Ännu är inte återvinning svaret på den negativa klimat- och miljöpåverkan som den textila värdekedjan medför. LÄS MER