Sökning: "värden EU"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden värden EU.

 1. 1. Techno-economic Analysis and Market Potential Study of Solar Heat in Industrial Processes : A Fresnel Direct Steam Generation case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Guillermo de Santos López; [2021]
  Nyckelord :Solar heat in industrial processes; techno-economic analysis; market potential; direct steam generation; Fresnel technology;

  Sammanfattning : The industrial sector not only has a big contribution to global emissions but also a low share of renewable energy for heat demand. Knowing that most of the energy consumption in industry is heat and that half of it is at medium-low temperature (below 400 ºC), it is a great market for the integration of solar thermal technologies. LÄS MER

 2. 2. Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Ricky Olars; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Europaparlamentet och Europeiska rådet ställer krav på individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i flerbostadshus för medlemsländerna genom Artikel 9 i Energieffektiviseringsdirektivet. Boverket fick i uppdrag av regeringen att utreda om det fanns skäl att införa krav på individuell mätning av värme, komfortkyla och tappvarmvatten i flerbostadshus. LÄS MER

 3. 3. Macrons Europa - En kategoriserande idéanalys av Macrons uttalanden om EU

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Terese Andersson; [2020]
  Nyckelord :Macron; EU; Frankrike; Europa; retorik; sociala medier; EU-diskurser; idéanalys;

  Sammanfattning : De senaste 20 åren har Europa genomgått flera kriser som har bidragit till splittringar stater emellan. Parallellt med att allt fler nationalistiska och populistiska partier med viljan att lämna EU växer fram i Europa sprider Frankrikes president Emmanuel Macron EU-vänlig information på sociala medier där han propagerar för sina, Frankrikes och EU:s framtidsvisioner. LÄS MER

 4. 4. Ethnic Minorities’ Heritage and Archaeological Resources Management : Roma people in Sweden since 1999

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Wing Kwan Wong; [2020]
  Nyckelord :Ethnic minorities; Sweden; Roma people; Swedish travellers; Archaeology resources management; Heritage management; Etniska minoriteter; Sverige; romer; Resandefolket; arkeologiska resurs förvaltning; kulturarvs förvaltning;

  Sammanfattning : At the end of 1999, the Swedish government adopted two European Union conventions to protect ethnic minorities, and Roma people were recognized as a national ethnic minority of Sweden. Approaching the 20th year mark after the recognition, this research aims to develop an in-depth and inclusive database for Roma people’s heritage and archaeological resources management. LÄS MER

 5. 5. The notion of economic value in taxation - A comparison of valuation methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Linder; [2020]
  Nyckelord :EU law; Tax law; Transfer pricing; Customs law; VAT; Valuation methods; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The concept of economic value is not well explored nor consistently applied in the field of taxation. Different systems of taxation assess value from their own perspectives and with their own interests in mind resulting in situations where different values for taxation are determined for the same transaction. LÄS MER