Sökning: "värden"

Visar resultat 1 - 5 av 5393 uppsatser innehållade ordet värden.

 1. 1. Effekten av omvårdnadsåtgärder hos barn med övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophie Elwing; Helena Falk; [2023-03-16]
  Nyckelord :Övervikt; fetma; barn; sjuksköterska; interventioner; omvårdnad; effekt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: 340 miljoner barn mellan 5 och 19 år har övervikt eller fetma. Detta kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, funktionsnedsättning och tidig död. Fetma och övervikt kan förebyggas och behandlas. LÄS MER

 2. 2. Rättegångskostnader som en mänsklig rättighet - En kartläggning av när rätten till en rättvis rättegång kräver ersättning av rättegångskostnader vid vinst mot staten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl Udén Montalvo; [2023-02-02]
  Nyckelord :Rätten till en rättvis rättegång; Rättegångskostnader i förvaltningsmål; Rättegångskostnader vid vinst mot staten; HFD 2022 ref. 10; Stankiewicz mot Polen; Černius och Rinkevičius mot Litauen; Zustović mot Kroatien; Dragan Kovačević mot Kroatien; NJA 2015 s. 374; Access to court; Fair trial; Artikel 6.1 EKMR; 2 kap. 11 § RF; Förvaltningsprocess;

  Sammanfattning : Sedan Europadomstolens avgörande Stankiewicz mot Polen från 2006 står det klart att rätten till en rättvis rättegång i artikel 6.1 Europakonventionen i vissa fall kan kräva att enskilda får ersättning för sina rättegångskostnader vid vinst mot staten. LÄS MER

 3. 3. Can an alternative cosmovision challenge the market hegemony? : an analysis of article 6.8 in the Paris agreement

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Björksell; [2023]
  Nyckelord :climate negotiations; Paris agreement; Buen Vivir; ; Vivir Bien; article 6.8; climate justice; Bolivia; non-market approaches;

  Sammanfattning : A rising global temperature and increased emissions, in combination with the slow progress of the yearly climate negotiations shows that there is something hindering the radical improvement needed to protect both the planet and humanity. The outset for this thesis is to study the UN climate negotiations and the alternative discourse that can question the hegemony. LÄS MER

 4. 4. Kistas framgångssaga och ovissa framtidsberättelse : En empirisk ansats att undersöka hur Sveriges Silicon Valley förlorat sin statusadress

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Saga Rydåker; [2023]
  Nyckelord :Kista Science City; Klusterdynamik; Klusterteori; Sociala värden; Status;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att närmare undersöka varför företag flyttar från Kista Science City som under många år haft nationell och internationell stjärnstatus. Det kommer genomföras med en kvalitativ intervjumetod av olika aktörer med anknytning till Kista samt en mindre innehållsanalys av nyhetsartiklar som rapporterat om utflyttningen. LÄS MER

 5. 5. Hur kultur formar narrativ : En jämförande studie av sociokulturella värden i västerländskt och österländskt berättande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Nora Eriksson; [2023]
  Nyckelord :South Korea; cinema; narrative; sociocultural values; Sydkorea; film; narrativ; sociokulturella värden;

  Sammanfattning : This is a comparative cultural study from a literary perspective, focusing on characterization in Western and Eastern storytelling. By comparing a selection of Korean dramas with Anglo-American TV series and films, I want to examine possible similarities and differences in the character representation, emotional expressions and philosophies of the stories, as well as how these may be grounded in different cultural structures. LÄS MER