Sökning: "värdepapper"

Visar resultat 11 - 15 av 125 uppsatser innehållade ordet värdepapper.

 1. 11. Kvalificerade personaloptioner - Utmärkta för de unga företagen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Tinglöv; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; värdepapper; personaloptioner; förmånsbeskatting; employee stock options; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2017, the Parliament of Sweden enacted a new set of rules in the Income Tax Act (sw: Inkomstskattelagen (1999:1229)) regarding the taxation of certain employee stock options (sw: personaloptioner), which came into force on January 1, 2018. These rules created a new category of employee stock options called qualified employee stock options. LÄS MER

 2. 12. Reglering av värdepappersmarknaden och lagarna som aldrig kommer i kapp - [Uppsats om insiderlagstiftningen och anmälningsplikten vid värdepappersförvärv och hur dessa påverkas av det moderna samhället]

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Insiderhandel; Lagen om anmälningsplikt; Insiderlagstiftning; Handelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Information sprids och delas på bara några få sekunder i dagens moderna digitala samhälle. Detta påverkar även finansmarknaden som måste anpassa sig till det nya snabbrörliga samhället. Dagens digitala samhälle har skapat ett behov av regleringar av finansmarknaden och dessa lagar. LÄS MER

 3. 13. Gräsrotsfinansiering – en växande problematik? - En studie av andelsbaserad gräsrotsfinansiering och dess förhållande till gällande rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Wellenstam; [2018]
  Nyckelord :gräsrotsfinansiering; spridningsförbudet; crowdfunding; banking law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tillväxtverket har identifierat ett finansiellt gap för mindre och nystartade företag i Sverige. Orsaken till detta är att dessa företag har svårigheter med kapitalanskaffning, vilket ofta är essentiellt för företags överlevad. LÄS MER

 4. 14. Incitamentsprogram : Avtalsvillkorens betydelse för värdepapper och personaloptioner i ett nationellt och gränsöverskridande sammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Kvist; [2017]
  Nyckelord :incitamentsprogram; värdepappersoptioner; personaloptioner; incentive schemes;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Investing in Celebrities: A Study of the Use of Profiles as Representations of Investment Securities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Pruek Laochaiyapruek; [2017]
  Nyckelord :finance; online investment; behaviour; profiles; usability evaluation; heuristic evaluation; user testing; think aloud; interview; user experience;

  Sammanfattning : Walter is a new Swedish investment service website that uses famous people to represent investment securities. It differs from other websites that typically do not use human as investment options. LÄS MER