Sökning: "värdepapper"

Visar resultat 21 - 25 av 131 uppsatser innehållade ordet värdepapper.

 1. 21. Investing in Celebrities: A Study of the Use of Profiles as Representations of Investment Securities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Pruek Laochaiyapruek; [2017]
  Nyckelord :finance; online investment; behaviour; profiles; usability evaluation; heuristic evaluation; user testing; think aloud; interview; user experience;

  Sammanfattning : Walter is a new Swedish investment service website that uses famous people to represent investment securities. It differs from other websites that typically do not use human as investment options. LÄS MER

 2. 22. Modelling management fees of mutual funds using multiple linearregression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :David Hallberg; Erik Renström; [2017]
  Nyckelord :Mutual fund; management fee; regression analysis; market structure; changes in assets under management; standard deviation; tracking error; Fonder; förvaltningsavgift; regressionsanalys; marknadsstruktur; förändringar i kapital; standardavvikelse; spårningsfel.;

  Sammanfattning : This paper seeks to investigate whether management fees, set by mutual funds, rely on a set of explanatory variables. The study includes equity, bond, and money market funds, all investing in securities registered in Sweden. LÄS MER

 3. 23. Beating the MSCI USA Index by Using Other Weighting Techniques

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Trotte Boman; Samuel Jangenstål; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis various portfolio weighting strategies are tested. Their performance is determined by their average annual return, Sharpe ratio, tracking error, information ratio and annual standard deviation. LÄS MER

 4. 24. Fixed Income Modeling

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Othmane Chaqchaq; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Besides financial analysis, quantitative tools play a major role in asset management. By managing the aggregation of large amount of historical and prospective data on different asset classes, it can give portfolio allocation solution with respect to risk and regulatory constraints. LÄS MER

 5. 25. Nytt mandat för Riksbanken? - Rättsliga utmaningar och juridiskt övervägande med anledning av Riksbankens e-krona projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Holmén; [2017]
  Nyckelord :Bankrätt; banking law; E-krona; finansrätt; fiscal law; blockchain; blockkedja; kryptovaluta; cryptocurrency; Riksbanken; Riksbank; fractional reserv banking; Swedish central bank; digital cash; digitala kontanter; elektroniska kontanter; affärsbankspengar; centralbankspengar; central bank money; skap pengar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan januari 2017 bedriver Riksbanken ett projekt vars syfte är att utreda huruvida digitala kontanter vore ett lämpligt komplement på den svenska betalningsmarknaden. Inom ramen för Riksbankens projekt kallas dessa digitala kontanter för e-kronor. LÄS MER