Sökning: "värdering av information definition"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden värdering av information definition.

 1. 1. Osäkerhet och risk vid bedömning av restvärdet för Samhällsfastigheter : En fallstudie av hur fastighetsvärderare hanterar restvärdet för samhällsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Carl Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Salvage value; residual value; terminal value; risk; uncertainty; public property; social infrastructure; Restvärde; Samhällsfastigheter; Restvärdesrisk; Social infrastruktur;

  Sammanfattning : I marknadsrapporter går att läsa att samhällsfastigheter är en lågriskplacering där investerare söker säker hamn när det börjar blåsa. I Catella Property Forecast (2019) bedöms samhällsfastigheter som låg risk med medel-till-hög avkastning. LÄS MER

 2. 2. The Normative Moral Codes Workshop : - A new thought-experiment aimed at investigating normative morality

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Karl-Fredrik Norrback; [2017]
  Nyckelord :morality; ethics; normative morality; thought-experiment; experimental philosophy; experiment; moral; etik; normativ moral; tankeexperiment; experimentell filosofi; experiment;

  Sammanfattning : The normative moral code is considered to be such that it applies universally to all or at least to all who can understand and govern their behavior by it. All or almost all common folk think of and use their own moral codes as them being normative in that for example there simply seem to them to exist “oughts” that apply to all and that there simply, straightforwardly are “things” that are right and wrong, good and bad. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på goodwill : En studie om användningen av teoretiska begrepp i praktiken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Therese Larsson; Louise Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Goodwill; top-down; bottom-up; perspective; Goodwill; top-down; bottom-up; perspektiv;

  Sammanfattning : Det finns två typer av goodwill, den första typen är internt upparbetad goodwill och den andra typen är goodwill som uppkommer vid förvärv av företag. Fokus i denna uppsats kommer att ligga på den förvärvade goodwill, som kan upplevas som en svart låda då det kan vara oklart vad posten faktiskt består av. LÄS MER

 4. 4. Värdering och redovisning till verkligt värde av finansiella instrument : en studie av IAS 39 och SFAS 157

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Britta Campner; Yucong Liang; Rickard Melkersson; [2009]
  Nyckelord :Fair value; financial instruments; IAS 39; SFAS 157; banks.; Verkligt värde; finansiella instrument; IAS 39; SFAS 157; banker.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Som ett steg i konvergeringsprocessen med FASB startade IASB år2006 ett projekt med syfte att skapa en enhetlig standard för värdering till verkligt värde i helaIFRS. I den inledande fasen av projektet utformades ett discussion paper, där denamerikanska motsvarigheten för värdering till verkligt värde, SFAS 157, användes somutgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Värdering av varumärken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Andreas Carlin; Patrik Nordlander; [2009]
  Nyckelord :Brand; brand valuation; valuation method; relief from royalty; Varumärke; varumärkesvärdering; värderingsmetod; relief from royalty;

  Sammanfattning : Background: The trademark is something that surrounds us almost all the time wherever we are. Studies show that brands are becoming increasingly more and more important and that it is important to have a strong trademark. This may be a reason for acquisitions. LÄS MER