Sökning: "värdering av kvaliteter"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden värdering av kvaliteter.

 1. 1. Vilka kvaliteter upphandlas? En studie om värdering av hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Fredrik Nilsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :hållbarhetskrav; offentlig upphandling; produktifiering; värdering av kvaliteter;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studien syftar till att bidra med ökad kunskap om hur produkter tillskrivs kvaliteter i samband med offentlig upphandling. Fokus för studien kommer att ligga på hur hållbarhetsfrågor omvandlas till kvaliteter som värderas i samband med upphandlingen. LÄS MER

 2. 2. Värdering av hållbarhet och kvalitet, vilka förändringar görs i kalkylen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Matilda Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Valuation; Social properties; Environmental certification; Yield; Värdering; Samhällsfastighet; Miljöcertifiering; Direktavkastning; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : All real estates are unique, especially based on the fact that they are non-moveable and investments are long lasting. Despite the unique traits of character, most of the valuations are made using average market data, based upon the type of property, the location and the year of value. LÄS MER

 3. 3. Rekreationsvärden i parker och grönområden : vilka är de? Hur kan de värderas och bedömas?

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Jolanda Lemberg; [2012]
  Nyckelord :rekreation; utemiljö; betydelse; värdering; bedömning;

  Sammanfattning : Rekreation har flera definitioner, i denna studie används definitionen "återhämtning i en stärkande miljö". Idag vet vi att grönska i staden har en stor betydelse för människors hälsa och livskvalitet, och rekreation i utemiljö är en viktig del av stadsbornas möjlighet att återhämta sig från vardagens stress och krav. LÄS MER

 4. 4. Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar.

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Patrick Bellan; [2011]
  Nyckelord :växtinventering; Lunds Kommuns Fastighets AB; vedartat växtmaterial; förslag till nyplantering; bostadsgård; växtmaterial; LKF;

  Sammanfattning : Detta arbete bygger på ett inventeringsarbete på LKF:s (Lund Kommunala Fastighets AB) bostadsgårdar. Arbetet syftar till att utvärdera och analysera det vedartade växtmaterialet som tidigare inventerats. LÄS MER

 5. 5. Det här är inte en recension : Normer i den samtida svenska litteraturkritiken

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Lina Samuelsson; [2006]
  Nyckelord :litteraturkritik; recensioner; normer;

  Sammanfattning : Det här är inte en recension.Normer i den samtida svenska litteraturkritiken.Magisteruppsats i litteraturvetenskap, 2006av Lina SamuelssonSyftet med uppsatsen är att föra en diskussion om vilka normer som finns i den nutida litteraturkritiken. LÄS MER