Sökning: "värdering bemanningsföretag"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden värdering bemanningsföretag.

 1. 1. Bemanningsföretag vs. Revisionsbyråer –En studie om hur humankapital presenteras i fyra bemanningsföretag samt fyra revisionsbyråer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Amborn; Charlotte Axelsson; [2013-06-18]
  Nyckelord :Humankapital; intellektuellt kapital; immateriella resurser; kunskapsföretag; tjänsteföretag; revisionsbyråer; bemanningsföretag.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Humankapital är en tillgång som finns i kunskapsintensiva branscher. Denna studie undersöker redovisningen av humankapital i bemanningsföretag samt revisionsbyråer. Båda dessa branscher är beroende av sin personal och borde följaktligen vilja redovisa denna resurs på ett eller annat sätt. LÄS MER

 2. 2. Värdering av Speed : Ett onoterat aktiebolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Annelie Claesson; Anna Åhmark; [2009]
  Nyckelord :kassaflöde; WACC; CAPM; speed management ab; företagsvärdering; värdering; betavärde; onoterade företag; bemanningsföretag; diskonteringsränta; tillväxt; riskfri ränta; marknadsrisk;

  Sammanfattning : Värdet på ett företag kan variera beroende på vilken nytta det kan anses ha för olika individer.Att finna ett värde på ett företag som är fullkomligt sant, objektivt eller obestridligt är därför iprincip en omöjlighet. LÄS MER

 3. 3. Behåll korna men lägg ut lagår´n : En kvalitativ studie om beslutsprocessen vid outsourcing

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Kei Bergström; Thomas Kronholm; [2007]
  Nyckelord :Outsourcing; Beslutsprocess;

  Sammanfattning : SammanfattningI takt med att marknaderna blir allt mer globala ställer det högre krav på effektivitet i företag för att de skall behålla sin konkurrenskraft. Företaget måste fokusera på sin kärnverksamhet för att behålla sin spetskompetens på marknaden. LÄS MER