Sökning: "värdering onoterade bolag"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden värdering onoterade bolag.

 1. 1. Tvångsinlösen av minoritetsaktier – Värdering av aktier vid tvångsinlösen i onoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Månsson; [2019]
  Nyckelord :Aktiebolagsrätt; Aktieägaravtal; Associationsrätt; Tvångsinlösen; Värderingstidpunkt; Rättsekonomi; 22 kap. ABL; Trustoraffären; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tvångsinlösen av minoritetsaktier i onoterade bolag i syfte att klargöra rättsläget genom att analysera gällande rätt. Tvångsinlösen av minoritetsaktier möjliggörs när en majoritetsaktie-ägare äger nio tiondelar av aktierna i ett bolag. LÄS MER

 2. 2. Magkänsla, förnuft eller traditionella metoder : Hur onoterade techbolag värderas

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tobias Göransson; Olle Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Techbolag; värdering investering.;

  Sammanfattning : Inledning: Det är idag över 18 år sedan IT-bubblan sprack och 300 miljarder blev till luft. Idag ser vi en enorm efterfråga på att investera i techbolag. Än idag är det en komplexitet i att värdera ett bolag med få tillgångar och ingen vinst i bolaget. Att investera i techbolag kommer därför med en stor risk. LÄS MER

 3. 3. En studie om företagsspecifika faktorer som påverkar differensen mellan marknadsvärde och substansvärde i svenska investmentbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Berulf; Linus Åhman; [2017-06-01]
  Nyckelord :Investmentbolag; Substansrabatt; Substanspremie; Pilotstudie; Regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Investmentbolags substansrabatt har länge varit ett omdiskuterat problem, många studier har gjorts för att belysa vad som påverkar denna rabatt. Med många nya investerare som söker sig till kapitalmarknaden för att få avkastning på sitt kapital är det vanligt att använda investmentbolag som en hörnsten i sin portfölj. LÄS MER

 4. 4. Verkligt värde i förvaltningsfastigheter : En studie om den orealiserade värdeförändringen vid värdering till verkligt värde.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Andreas Lergård; Sanne Möller; [2016]
  Nyckelord :External appraisal; Fair value Accounting; Investment Properties; Information Asymmetry; Institutional Pressure; Unrealized change in value; Externvärdering; Förvaltningsfastigheter; Informationsasymmetri; Institutionell Press; Orealiserad värdeförändring; Verkligt värde;

  Sammanfattning : Introduktion: Tidigare studier som utförts visar vilken betydelse värdering till verkligt värde fått för redovisningen. Det har däremot inte jämförts hur värdeförändringen skiljer sig åt mellan noterade och onoterade bolag, samt om eventuella skillnader beror på om externvärdering tillämpas. LÄS MER

 5. 5. Relativ värdering av onoterade bolag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Bobby Larsson; [2015]
  Nyckelord :relativ värdering; multipel; onoterade bolag; fastighetsbranschen; läkemedelsbranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : För att kunna jämföra värdering av onoterade bolag med marknadsvärden värderas 38 st bolag strax efter att de noterats. Vi antar att värdering strax efter notering är en god approximation av värden för bolag strax före notering. LÄS MER