Sökning: "värdering"

Visar resultat 1 - 5 av 1728 uppsatser innehållade ordet värdering.

 1. 1. När platserna inte räcker till : En kvalitativ studie om gatekeeping inom dansvärlden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Linn Yttersjö; [2023]
  Nyckelord :dance world; dance residency; selection; gatekeeping; uncertainty; uncertainty reduction; conventions; dansvärld; dansresidens; urval; gatekeeping; osäkerhet; osäkerhetsreducering; konventioner;

  Sammanfattning : The aim of this study is to widen the sociological knowledge about how gatekeepers make selections, in contexts characterized by uncertainty. This is examined through the dance world as empirical case, based on the question “How do gatekeepers orientate themselves in the uncertainty that characterizes decision-making around which dance artists should be assigned dance residencies?”. LÄS MER

 2. 2. Framingeffekter och bias i brottsbedömningar: en vinjettstudie om hur positiv och negativ framing påverkar bedömning av skuld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Beatrice Johansson; Olivia Hjelte; Astrid Nilsson; [2023]
  Nyckelord :framingeffekter; ideala offer; kognitiva bias; könsbias; framing effects; ideal victims; cognitive biases; gender biases; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has the purpose to investigate how individuals’ perception of crime, victimhood and guilt is influenced by framing effects and cognitive bias. The paper set out to evaluate these effects through the theories of ideal victims, victim blaming and just world theory. LÄS MER

 3. 3. Goodwill, or more like goodwin?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Thomasson; Alexander Wilson Lövås; Clara Haglind; [2023]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivning; omvärldsfaktorer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien ämnar att uppfylla två syften där det ska undersökas om hur processen går till för nedskrivningsprövning av goodwill och hur den påverkas av omvärldsfaktorer. För att uppfylla våra syften genomfördes en kvalitativ studie där det hölls intervjuer med elva olika personer som jobbar med nedskrivningsprövningen på tio olika företag. LÄS MER

 4. 4. HERR FOTBOLLS-VM I QATAR 12 ARENOR, 32 NATIONER, 64 MATCHER OCH 6500 LIV - En kvantitativ innehållsanalys av framställningen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Felicia Berggren; Amelia Karlsson Alfonzo; Amanda Säll; [2022-02-24]
  Nyckelord :Sport; gestaltningsteori; herr fotbolls-VM 2022; fotboll; mänskliga rättigheter; medier; Qatar; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur herr fotbolls-VM i Qatar 2022 framställs i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Teori: Gestaltningsteori (framing) Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 253 artiklar i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten mellan 1 augusti 2018 och 30 november 2021 Resultat: Resultatet i studien visar på att rapporteringen innehåller sportsliga prestationer, korruption och mänskliga rättigheter. LÄS MER

 5. 5. REKLAMENS UPPLEVDA TROVÄRDIGHET - En studie om unga kvinnors uppfattning och värdering av reklamens trovärdighet på det sociala mediet Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Rönnvall; Sofie Özaras; [2022-02-24]
  Nyckelord :Electronic word-of-mouth; Receptionsforskning; Trovärdighet; Reklam; Instagram; Influencer Marketing; Marknadsföring; Unga Kvinnor;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens huvudsakliga syfte är att studera huruvida unga svenska tjejer mellan åldrarna 20-25 år uppfattar trovärdigheten av reklam på sociala medieplattformen Instagram. Värderas reklamens trovärdighet olika beroende på vilken sorts reklam det är samt hur den förmedlas? Teori: Electronic word-of-mouth, receptionsforskning Metod: Kvalitativ studie Material: Individuella semistrukturerade intervjuer Resultat: Studiens centrala resultat är att reklamens upplevda trovärdighet påverkas av en mängd olika faktorer såsom den upplevda genuiniteten i reklamen, influencers relation till produkten, hur personlig reklamen uppfattas, den uppfattade kommersialiteten i influencers reklam samt hur influencern uttrycker sig i förhållande till produkten som marknadsförs. LÄS MER