Sökning: "värderingar enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden värderingar enkät.

 1. 1. Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier : En undersökande studie om varumärkeskännedom bland konsumenter inom generation X

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Caroline Pivré; Mimmi Roos; [2021]
  Nyckelord :Brand awareness; marketing activities on social media; traditional marketing activities and adaptation to a segment.; Varumärkeskännedom; marknadsföringsaktiviteter på sociala medier; traditionella marknadsföringsaktiviteter och anpassning till ett segment.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier – En undersökande studie om varumärkeskännedom bland konsumenter inom generation X   Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) inom företagsekonomi   Författare: Caroline Pivré och Mimmi Roos   Handledare: Anna Ljung   Datum: 2021 - januari   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om marknadsföringsaktiviteter på sociala medier leder till ökad varumärkeskännedom bland konsumenter som tillhör generation X.    Metod: En kvantitativ metod med en deduktiv ansats tillämpades. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer värderar importören? En studie om importföretags val av hamn vid containerimport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Hansson; Lina Olofsson; [2020-06-30]
  Nyckelord :Importhamn; Transportinköp; Containerimport; Hamnval; Branschsegment; Framtidsperspektiv;

  Sammanfattning : Utan den svenska importen hade många butikshyllor stått tomma. Majoriteten av den svenskautrikeshandeln sker med sjöfart och därmed behöver importören göra ett val om vilkenimporthamn som ska väljas. LÄS MER

 3. 3. Genus, estetik & gränssnitt : En empirisk studie om hur användarupplevelse påverkas genom genuskodning av gränssnitt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ellen Connysson; Marcus Jarlevid; [2020]
  Nyckelord :Colouration; gender norms; gender stereotypes; UX; HCI; Färgsättning; genusnormer; genusstereotyper; UX; HCI;

  Sammanfattning : HCI och interaktionsdesign är starkt kopplade till användarupplevelse (UX), som innebär att fokusera på användarupplevelse och att prioritera mänskliga värderingar, samt etiska och politiska ideal som ofta är närvarande inom HCI.  Studiens syfte har varit att undersöka om genusstereotypisk design samspelar med hur människor av genuset man eller kvinna upplever den, samt att undersöka normativa genusstereotyper som påverkar hur gränssnitt designas beroende på om dess målgrupp är män eller kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat : direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sandra Lindell; [2020]
  Nyckelord :närproducerat; konsumentbeteende; livsmedelskedjan; ekologiskt; andelsjordbruk; gårdsbutiker; bondens marknad; försäljningskanaler; livsmedelskonsument; relationsmarknadsföring; local produce; consumer behaviour; food supply chain; organic; consumer supported agriculture; farm shops; farmer’s market; sales channels; food consumer; relationship marketing;

  Sammanfattning : Matskandaler och onödiga tillsatser i maten har påverkat livsmedelskonsumenters förtroende för livsmedelsindustrin samtidigt som en ökad klimatmedvetenhet och kunskap om hur dagens matproduktion påfrestar klimatet har fått konsumenter att ifrågasätta livsmedelskedjan och hur och var maten produceras. Intresset för att handla mer närproducerad mat ökar och det nya begreppet relationsmat som främst anammats av olika REKO-ringar i Sverige är på uppgång och har uppmärksammats av konsumentgrupper som vill gynna den lokala ekonomin, handla ekologiskt, minska matmil och veta mer om ursprunget till sin mat. LÄS MER

 5. 5. Vilken påverkan har kvalitetskulturen vid införandet av ISO?

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :David Ekman; [2020]
  Nyckelord :ISO 9001; routines; management systems; quality culture; ISO 9001; rutiner; ledningssystem; kvalitetskultur;

  Sammanfattning : Bröderna Axelssons är ett plåtslageri beläget i Karlskoga. Detta examensarbete har syftat till att undersöka kvalitetskulturen vid två olika ISO-införanden på företaget. Företaget har även fått hjälp med att skriva nya rutiner och instruktioner till processen Beredning/Produktion/Leverans. LÄS MER